40) Operating liquid union organizations - heb
logo.jpg

פתרון האיגודים הנזילים היוצר מערכת חברתית כלכלית אקולוגית ואותנטית ב7דקות

Facebook התקהלות הרשמה הדפס .


המטרה (cause) הכללית: תפעול ארגונים תוך ייצוג אמין של אוכלסיות מוגדרות והטרוגניות בתיקצוב המיזמים התואמים לאוכלסיות.
ההצעה נושאת את ההבטחות הבאות:
א. זכויות שוות במיזם עבור אוכלסיה מוגדרת הכוללות, בנוסף לזכות ייצוג במיזם גם את זכות הניידות בין ערוצי המיזם מבלי לאבד זכויות במיזם ,ומכאן האוכלוסייה על פי הצבעתה נחשבת, וכבר לא מהווה איזו הפשטה סטטיסטית מושתקת של ארגונים לא ממשלתיים;
ב. השתלבות בין, ולא היטמעות בתוך, קבוצות, אשר לא היו יכולות לשבת יחד לטווח ארוך, מאפשרת היווצרות ארגונים גדולים אשר מבנה כוחן בריא יותר;
ג. תמריץ עסקי חדש בערוצים: פחות להוליך שולל ויותר לספק לקוחות.

המבנה: קרנות בינלאומיות המשרתות עמותות מקומיות לשרות צורכי האוכלוסיות ו חברות קומקום בינלאומיות המשרתים ערוצים מקומיים.
מטרתי (namzezam) האישית: להנביט לייעץ ולקשר איגודים נזילים תוך התמקדות במיזימי התקשורת שלהן.
עמדות ארגונים ואנשים ביחס למטרה הכללית: מייסדי עמותות מקומיות עם כתובתם בארץ רישומה או בעלי עסקים מקומיים לתפעול ערוצים.

ניתן להוסיף כאן את העמדות/תפקידים שלך, כארגון או יחיד, ביחס למטרה:
● כמייסדי איגודים נוזליים מקומיים עם ארץ הרישום;
● כבעלי עסקים מקומיים לתפעול ערוצים עם הכתובת שלהם ו
מלמטה למעלה , ליצור או למצוא האוכלוסייה שלך.

אופן פעולה על פני מפה איטראקטיבית
להוכחת היתכנות עבור גיוס אנשי מקצוע הכוללת גיוס כמה אלפי אנשים המעונינם להיות משתתפים, יזמים או מפעילי ערוצים נרשמים כאן וזאת בנוסף להופעות וארועים הכוללים אמני מוסיקה, רחוב ובמה עם שיחות על רצון להיות ב, או על ניסיון אישי הכולל, שיוויון בקבוצות התנגדות או נדידה של מסתננים, עולים, יורדים או מעפילים וזאת תוך יצירת קבוצות עבודה על מה המיזמים וערוציהם.

דוגמאות למיזמים
● צורך קניה - מיזם רכישה, אשר ערוציו מכולות
●● רשת חנויות/מסעדות וכו המיטיבה קונים מועדפים עם כרטיס משתתף באיגוד הנזיל אשר מאחד קבוצות קניה שונות בניהול משא ומתן למול הספקים וסוכניהם לנותני השרות - (חניות וכו)
● מיזם תחבורה גם בשבת אשר ערוציו מפעילי קווים , תחבורה שיתופית עם כרטיס משתתף וללא תשלום לנהג אלא לאיגוד
● מיזם השכרת דירות אשר ערוציו ע"וד סוחרי נדלן והוסטלים
● מיזם תיקשורת באתר, רדיו, עיתון, או טלוויזיה אשר ערוציו מתפרסמים בו כמסגרות עצמאיות. זאת מכיוון , שחשיבות הידיעה ולא הידיעה היא מה שאנשים מחפשים ביום יום ובאיגוד הנזיל המשתתפים יכולים לקבוע את תיקצוב הערוצים באתרו.

מצא מה הדחיפות שלך: http://www.worldometers.info

כמה מסכנות
האיגוד הנזיל מבוסס הזדהות המשתתף המותנת בפועלו ולא על זהותו המותנת בסימונו מחוצו, וככזה האיגוד מאפשר
● למשתתפיו, אשר אחרת היו רק משתקפים ככימות סטיסטי , את הכוח להשפיע ישרות על תיקצוב הערוץ המנגיש את מקורות האיגוד, על ידי בחירת התוצר או השרות, וזאת גם מבלי להתייגע בתהליך יצירתו
● לממניו, סבירות גבוה יותר לחלוקת משאבים אותנטית
●לקבוצות המשתתפים בו, שילוב בינהן גם ללא הטעמתן, כך הקבוצות ברות החלטה על עצמן יותר מאשר על אחרות. כי אין צורך ברודנות הרוב או המיעוט שתמיד מכריחה לכרוך את כל הקבוצות אל תוך בסיס התמצקות של זהות אחת מופשטת ומשותפת לרובן או לחזקות בניהן, המאפשרת את הבסיס הרחב מספיק בכדי לצבור את הכוח המדכא מיעוטים וקבוצות האחרות המפוצלות בזהות זו, בדיוק כמו שדמוקרטיות של הסטת המסות עושה לרוב.

id.lu.jpg
solutions-here.png

By pilepile, on 28 Aug 2016 14:45 history Tags:

comcomized-logo.png

~~Page's End!~~ Ignore ads by installing ublock.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License