Poems
logo.jpg

150 קילו ניירת משיריי אבדה באירופה כי לא נמצא מי שיאכסן אותם. אומנות היא מצב תודעתי נמשך גם בין יצירות האומנות וכל יצירת אומנות היא רק מוצר תרבותי המותנה קודים ומשאבים חברתיים רגעיים. חוזקות השקר רגעיות וסממנו הקבוע בהתמד התעתוע. דיבוק הרכושנות, שלום ואהבה נבדלים בכך שלאחוז הדיבוק אין גבול בחזקתו, שלום הוא מצב ההכרה ההדדי בגבול הנשלמים וחזקותהם ואהבה מכירה בגבול אך מחייבת התעלמות יחודית ממנו וגם מעבר דרכו. המבלבלים בין קנאה ואהבה פוסחים על הדבר החדש ויחודי אשר נוצר רק איתםלהםמהם. כל אני הוא רק כלי לחוות, כמה למי ולמה טוב הכלי? כמה שירים מפה מופיעים גם בספרייה העברית בברלין - הספרייה

15) וכך דיבר הסלע לטפוני לטפוני מים
created: 15 May 2015 12:07
tags:
וכך דיבר הסלע לטפוני לטפוני מים
בואו באדמתי להעשיב יקומי
וכך היה הדשא שדה והאדם קשוב ואנושי
ושפיטתו הקשובה עצמית מפרקת ומדבקת והאור ריחף
והריח חזר והמים המלטפים עברו נקוו
והודו ונטפו וגדשו ושט ולו הסלע והכאב הגליד
והאור נשם ונגשם העור ונצטמררתי כולי
ונשכח המכאיב והניצן התבגר לפרח
לטפוני לטפוני מים
דיברו הסלע עם הפרח
והיה המגע מקום ונגע המקום ונגע המקום
והמקום היה מגע
Comments: 0, Rating: 0

14) ראיתי את הגלים חוזרים לאחור
created: 08 May 2015 23:51
tags:
ראיתי את הגלים חוזרים לאחור
כששוב ושוב ככלב באותו רחוב
הלכתי כואב ונגענו בך ונגענו בי
וגדלנו יחד בכיכר שהתרגלה להיות הכיכר
הקטנה אשר בה הכל והיא עין הסערה השלווה הזו
בה נגדענו וממנה נזדקנו לחוד והגלים חוזרים לאחור
וגרגרי החול טיפות אור זולגות כואבות
וכבדות וכחול רך ורטוב הזכרון הלח גלי ומתווסף עוד
Comments: 0, Rating: 0

13) בסוף הנתניהזם אכן כן מלכות יהודה
created: 06 May 2015 00:00
tags:
בסוף הנתניהזם אכן כן מלכות יהודה
השלישית בעוצמתה תיכחד וחופש חיי גולה גאולה
מצוררי מלכויות יהודה וקדושה יבוא וגאולה
תתיישב איתנו שבע
ביליון האנשים
והחופש חי ויפה
והיופי החי מספק
ומלכות יהודה מעצמה בעוצמתה
תיכחד במתיקותה הצורבת בה בעיוורונה בעברניותה
ובעברית אסורה בהתאבדותה הנוראה
העצובהצהובה
Comments: 0, Rating: 0


By pilepile, on 24 Sep 2013 17:10 history Tags:
comcomized-logo.png

~~Page's End!~~ Ignore ads by installing ublock.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License