Poems
logo.jpg

150 קילו ניירת משיריי אבדה באירופה כי לא נמצא מי שיאכסן אותם. אומנות היא מצב תודעתי נמשך גם בין יצירות האומנות וכל יצירת אומנות היא רק מוצר תרבותי המותנה קודים ומשאבים חברתיים רגעיים. חוזקות השקר רגעיות וסממנו הקבוע בהתמד התעתוע. דיבוק הרכושנות, שלום ואהבה נבדלים בכך שלאחוז הדיבוק אין גבול בחזקתו, שלום הוא מצב ההכרה ההדדי בגבול הנשלמים וחזקותהם ואהבה מכירה בגבול אך מחייבת התעלמות יחודית ממנו וגם מעבר דרכו. המבלבלים בין קנאה ואהבה פוסחים על הדבר החדש ויחודי אשר נוצר רק איתםלהםמהם. כל אני הוא רק כלי לחוות, כמה למי ולמה טוב הכלי? כמה שירים מפה מופיעים גם בספרייה העברית בברלין - הספרייה

34) הפצע בגונגל כואב ומדבר
created: 18 Dec 2016 03:00
tags:
הפצע בגונגל כואב ומדבר
הוא אומר אני ווילה
אבל אין השלמה או שלמות
להעדפת כוח תמידית
רק הפאר כבד יותר
ומפריש יותר הפנס
אוגס כאב והפצע חור
לא ישחור אך קורס
אל תוכו כשהבושה נעלמה
הסירחון נוגס
והבדידות מנתקת
הפצע בגונגל חוזר
ואומר אור גם אני
ווילה
Comments: 0, Rating: 0

33) צדק צדק צדק תרדוף
created: 12 Dec 2016 17:44
tags:
צדק צדק צדק תרדוף
צדק צדק צדק תרדוף
צדק צדק צדק תרדוף
צדק תרדוף צדק תרדוף
שפת פולטיקת זכויות המיוחסים
מותנית הקשר וזמנית
היא תמיד תיסוב סביב
ההתקרבנות של הדוברים
צדק צדק צדק תרדוף
צדק צדק צדק תרדוף
צדק צדק צדק תרדוף
צדק תרדוף צדק תרדוף
והיא מתחילה בתיחום כוליות
וממשיכה בטישטוש מאפיינים
בין קני מידה ועל ידי הצבה
של מצבי קיצון מתחמים
צדק צדק צדק תרדוף
צדק צדק צדק תרדוף
צדק צדק צדק תרדוף
צדק תרדוף צדק תרדוף
והיא מביאה להתבלבלות
והיא מביאה לדיסאורינטציה
המכוון נעלם במכווון
הרלוונטי נעלם בלגיטימי
צדק צדק צדק תרדוף
צדק צדק צדק תרדוף
צדק צדק צדק תרדוף
צדק תרדוף צדק תרדוף
Comments: 0, Rating: 0

32) והמים מים מדברים
created: 16 Nov 2016 18:05
tags:
והמים מים מדברים
אנשים אנשים הולכים שותקים
מול ילדים ילדים אשר שולחים
אבות לוחמים משרתי אדונים
מסוכניות ביון משמשי פעילים סוכניות ביון
של עריצים מתקרבנים המעלים גירה
ממאה אחרת עריצים מפעיליי עיתונים מפיצי שקרים
שלא סופרים שרק שחורים הם העובדים הנראים מזיעים
כשמנהל עבודתם לבן יהודי נאמן כזה
אני זקן אבל כשהיינו ילדים למדנו את אחריות הגרמנים
המריחים יהודים במשרפותהם
למה
את הסטוריית הגרמנים בשפת קורבנם זכרנו מאה שנים
ככה
למאה שנים ויותר את ההסטוריה שאנחנו מבצעים
יזכרו בשפתם יותר ממיליארד וחצי אנשים
ולכעס
אין הכלה
מים מים מדברים והדמים דמים שוטפים
ועדיין בשפתם נזכור אבל עכשיו רק
לבכות לבכות ובחושך להבין
כשהמים מים מדברים
Comments: 0, Rating: 0

31) בן זונה היופי והכחמה על אחת כמה וכמה
created: 24 Oct 2016 20:33
tags:
בן זונה היופי והחוכמה על אחת כמה וכמה
היא הסרסור היא הזונה של הכל
אבל היופי בן זונה
יכול לאצור בתוכו אור
יכול להכיל הכל
בשם חי
קרא לדבר אמר האב שיהיה השם
חי
והאם הוא קטן הוא קטן
הבן בן זונה היופי
ודי

אימי נוחי
נוח גם אבי
כי גואל המוות הנח בינהם
אנוח גם אני ב(י)נהם
כי גרושים ואבודים
יערות
פועלם ביערות אהבתם

Son of a bitch is the beauty and the wisdom, all the more so
is the pimp, the prostitute of all, but the beauty,
son of a bitch, can treasure light in it, can contain everything
by a living name
call the thing
said the father
let a name become alive
and the mother, he is small, he is small, the son, son of a bitch
is the beauty and enough.

Mommy rest rest daddy too
because redeemer is the death resting between you two
because divorced and lost are the forests of your works
in the forests of your love.
Comments: 0, Rating: 0

30) הנה העלים שהיינו נושרים ושקטים
created: 10 Oct 2016 01:30
tags:
הנה העלים שהיינו נושרים ושקטים
כשהייתי צעיר הייתי פה מתחבר ועובר
עכשיו אני מחבר ומתעבר הזורם
זורם משהו אל משהו אחר
חתוללילה מלקט העצים הכביש צרצרים עטלפים
והמרצפות ששונו עם חלוף ראשי הערים וגם הכלבים
השתנו והוקפו בסורגי רציפות משרגית
של אלימות ועיפות או תשוקה ומיאוס
המטוטלת אשר לא משלימה מעגל
ספירל שנתקע הזמן
שלאט עוצר
הסוף שמגיע נוגע ומרגיע כשהצב מתהפך
ושוב מתהלך והעורב שיורד אוהב
ועדיו עדיין
Comments: 0, Rating: 0

29) חלון פתוח מגע במגע עביר הריח הרעש ומגע האוויר
created: 30 Sep 2016 20:05
tags:
חלון פתוח מגע במגע עביר הריח הרעש ומגע האוויר
לליכלוך יש שם רצון ומקום בעולם הטבעי
הליכלוך מיחזורי
היא חולמת עליו את אותו חלום
הוא אומר לאימו שהוא לא
מבין מה יש לא להבין
אל המוות וההולדה אלול
והפעולה שפועלת על עצמה
מולידים חידוש
בסוף האלימות
יש יותר עיפות
המוות יוצא והחושך קולט
בחלון הפתוח
בא במגע
מגע באור
רך ועמום
בליטוף
Comments: 0, Rating: 0

28) לא אל נקם וקניין אל קנוא ונקם להשלטת אור רק בו
created: 24 Sep 2016 12:16
tags:
לא אל נקם וקניין אל קנוא ונקם להשלטת אור רק בו
כי הנעים רק אליו נעים בלולאה עם אמונה בו
אל אור ואהבה מתפשטת לגעת להיוולדות שוב
אל אור ואהבה מתפשט להולדה איתו
במקום עורמה
כנות בערום כי הנחש בפתותו שיקר כי עץ ידיעת טוב ורע
עץ ידיעתם ולא ידיעתו כי בבוראו
בערום ולא בעורמה נגע הוא
כי המגע חי ושייך לנוגע ולניגע
כי בין שפתותיהם המגע בשפתם נמצא ליחבור
ומכך הוא בבוראו אמר ולכשאמר ראה וכך הוטב בו ונגע האור
אור אהבה מתפשטת בו להיוולדתו וצלול נמתק כנה ונכון הצליל כשאנחנו נעים
ערים ערומים בן אדם אל שני הדברים אשר אינם האפס והאינסוף חשוב גם להבחין
שהאפסים והאינסופיים שבנו שונים משתנים ורגעים
ועם אחדות רגעית זו חשוב שישוב ויתפשט שוב האור
אור לגעת בשפתותנו חשוב שישטוף
שוב אור באהבה שוב ושוב אור אהבה
מתפשטת לגעת להיוולדות שוב
Comments: 0, Rating: 0

27) תמיד שלום בן אדם
created: 01 Jul 2016 15:15
tags:
תמיד שלום בן אדם
לא רק בשבת
ולא לי אתה אח
להיות בן אדם זה הכי הכי
לא כל האנשים בני אדם
תמיד שלום בן אדם
האם זהות תיחום מי מוכן
להיות מוכל למי צורך
ההכלה ומתחמי הזהויות
ומדוע להעלם להסתיר ולסתור
ולזרום או להנגד אם לא בכדי להזדכך בזכויות
ייתרות פרוסות פרוסות
כפרות מסומנות בשביל
להיות בהספקות היותר שוות
וישנם גם הסמלים המסלולים הסימליות
החינוך הממומן לצורכי אילוף מיתון ושאר מצבי תיגוב
וישנן הזהויות הפשיסטיות הרדודות אך מסומלות
אבל זו ההזדהות שנושאת זיכרון משותף
תמיד שלום בן אדם
ההזדהות מימית
בזרימותיה והנגדותיה
ההזדהות מצויה בדיוק באי התיחום
שם היא נוצרת ועל כן על כל גבול היא נולדת
ומעצמה ומבחירה היא באה
גם ואפילו מבעד לתופי מלחמה
הזדהות נוספת ואחרת
מופיעה נשמרת ונדבקת
ולא רק דביקה מאולצת
ונוטפת זיעה
כשיתוף האחים
בשנאת האחר
שיתוף האחים במילכוד המדבק מהפחד
להיות מסומן
כאחר
תמיד
שלום בן אדם
Comments: 0, Rating: 0

26) אביב האוויר נושר אביך עם עלים ושוטרים אלימים מטרידים משוטטים
created: 01 May 2016 15:31
tags:
אביב האוויר נושר
אביך עם עלים ושוטרים אלימים מטרידים משוטטים
תל אביב 2016 ההסטוריה הגרמנית עכשיו נכתבת
לא רק בגרמנית וזו הישראלית לא רק בעברית ואני רק דק והד
לפליט אכן זה כורי וזו שפתי
אך לא עוד עירי
או מיניותי
גלי זרות ליליים צימרורי אור עור והיות טוב עם חתולים ועטלפים בין
דגלי הלאום המייצר כלי מרצח עמים נתנינהותיים המתנופפים להחדיר ולההדיר
אנשי שנאה
שונאי עצמם
ילדיהם הוריהם
נשותיהם בעליהן
והאחר
השונאים הנשרדים אנשי שנאה מלחמה והרס
בינכם אשאר מימי גם אם ואחרי שאטיב וארטיב מכם אצא
כי אין לי מנוחה אתכם וגם לא נוח לי ככה בין מתירי הלוחמה
האוויר נושר
ואני כמהה
לקפוץ שוב למות ותינוק בוקע במכונית
בוכה בחוץ
Comments: 0, Rating: 0

25) הפוליטיקה של המיוחסים רוצה
created: 26 Apr 2016 16:12
tags:
הפוליטיקה של המיוחסים נוצרת לרוממם היא רוצה
שתכבד את יתרותם עם הצורך אשר חיוני להם יותר
ועל כן ילקח מהאחרים
הפוליטיקה של המיוחסים מדברת
ויש לה סמלים ושפה
נסגדים ומוצפנים היא מדברת להמונים
אחרת והיא דורשת בכל ערוץ אפשרי
מה עכשיו
היא רוצה ומה היא עושה
כמה הרס היא מצריכה
ולכמה זמן?
Comments: 0, Rating: 0

24) הי אתה מאיפה אתה בא
created: 20 Apr 2016 10:54
tags:
הי אתה מאיפה אתה בא
לא זוכר
ואהבה זוכר
היית נוטף פעם היית כולך
אהבה מתי
מזמן לא זוכר וכשאפסק רק הרגליי יפסקו
אשר היני ואשר הייתי ממשיך אחרת בסובב
ולאן אתה בא
אל מקום בו אנשים כמו אלים
במחשבה על דברים זורעים אור
מקום בו במשך האור בדברים גדלים הדברים
אהבה זוכר כשהיינו הדברים
שביחד גדלים
והיה המגע
מקום
Comments: 0, Rating: 0

23) במדי מלחמה נשים מתלטפות הן מבלות במדים
created: 04 Jan 2016 02:57
tags:
במדי מלחמה נשים מתלטפות הן מבלות במדים
גבריהן חופשיים באקדחים
וזה כל כך סקסי והכרחי להם
מה הצורך בטרוף הזה
מה הגבורה בהפגנתיות כוח בלתי מידתית ובתדירות גוברת
בגרמניה בקור העז
הבנינים והרחובות הריקים מחוממים ומוארים לראווה
וביוון הריקים חשוכים וקרים
כבר שלושים ושתיים שנה
אנחנו תקועים ונעולים
באותו מצב בסיפורים משתנים בכוונות נשכחות
במטרות משתנות
בסיבתיות משתכתבת בהסטוריה משתכתבת
ועם סמים חדשים
ב1984

אנחנו לא זזים
והאחרים מצטרפים או מצורפים
והבועה אחת לכל שבע ביליון הפריטים
הבורות מיתדלקת ומתודלקת בשרפות בנינים
וההסטוריה נמחקת ונאטמת במכלי הזבל
ועם ההתחלות הנקיות תמיד החדשות שוקקות שוב ושוב
והאנשים להוטים ומתמצבים
בעד וכנגד בסיפורים החדשים
כי השנה 1984
היא לא רק נקודת זמן אלא גם פונקציה
ליצירת בלבדיות אחידה
על אמת על זהות ועל הזדהות

לנו המודרים ומהגרים בשפתותנו ובתרבותיותנו
הרבות בעצמנו מלמטה למעלה במקומותנו
וגם לביתנו הרחוקים
נייצר הסטוריה תקשורת ומרחב
גם למה שנשכח ונזרק
וגם עם מסר עכשוי ישיר וכנה
לתועלתנו ולא רק לנו בפרויקטים של פתיחת גבולות
באיגודים נוזליים

וקר צפוף ומלא בדידות המרכז הקפוא עדיין נפיץ
ונסדק שוב ושוב

הזמן אחר תנועות העינים הגוף החשק
והענין חסרות איפור או התחסדות יקרים
אפילו אוכלי הבשר יפים המאבק שליו ומתקיים
בכל הדרכים הכל נזיל המוזיקה יוונית
פורטת ומושכת דברים מנקודות כאב צלולות
ויש מקצב ויש גאווה ופיסוק אני אוזנייים
גוף עיינים
עניין וחשק
אנחנו בקשב
לומדים פתוחים ומזדהים

תן לזמן להניק שקט חלב ממך
שקט ארוך לאבנים לגלות
מים ולגוף להתנקות
לדברים לקרות
ולאש לראות לדמעות לקוות את הזמן
ולחיים בהתגלויות נמשכות לאסוף את כולך
את כל שעבר
עם הקושי המרמור הקור
כובד הבגדים והשיעולים החורקים
שלך ושל האחרים לידך

על הבדידות הקיומית ועל היסטוריה: אחת העובדות המעיקות ביותר על האדם המודרני היא התחושה שסיפור חייו, על כאביו והצלחותיו, פשוט יטבע בים המידע, יטבע ויעלם. תחושת בדידות זו, הבדדיות הקיומית, מתעצמת עם יתר כמות המידע והעצמת כוחו על יותר אנשים (7 ביוליון). המדייה המונופילסיטית הגלובלית שמיוסדה מחויבית לפנות עם מסר מקומי דומה לכל האנשים רק מגבירה את תחושת הבדידות הקיומית תוך הקטנת סיכוי לתפוס זמן (מסך) בה ותוך הגברת תחושת ההתייתרות. אנשים דתיים פותרים בעיה זו באמונה שאלוהיהם רושם לעולם את סיפורם, וכך האדם הבודד הדתי מתייחד עם אלוהיו כשהחילוני מתייחד עם המדיה.
Comments: 0, Rating: 0


By pilepile, on 24 Sep 2013 17:10 history Tags:
comcomized-logo.png

~~Page's End!~~ Ignore ads by installing ublock.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License