Poems
logo.jpg

150 קילו ניירת משיריי אבדה באירופה כי לא נמצא מי שיאכסן אותם. אומנות היא מצב תודעתי נמשך גם בין יצירות האומנות וכל יצירת אומנות היא רק מוצר תרבותי המותנה קודים ומשאבים חברתיים רגעיים. חוזקות השקר רגעיות וסממנו הקבוע בהתמד התעתוע. דיבוק הרכושנות, שלום ואהבה נבדלים בכך שלאחוז הדיבוק אין גבול בחזקתו, שלום הוא מצב ההכרה ההדדי בגבול הנשלמים וחזקותהם ואהבה מכירה בגבול אך מחייבת התעלמות יחודית ממנו וגם מעבר דרכו. המבלבלים בין קנאה ואהבה פוסחים על הדבר החדש ויחודי אשר נוצר רק איתםלהםמהם. כל אני הוא רק כלי לחוות, כמה למי ולמה טוב הכלי? כמה שירים מפה מופיעים גם בספרייה העברית בברלין - הספרייה

48) מדינה זה לא בית ולא מבצר אכן אנשים הורגים ונהרגים בשל זהותם ובדתיותם אבל עדיין עם זה לא משפחה ומשפחה לעולם
created: 18 Apr 2018 23:28
tags:
מדינה זה לא בית ולא מבצר
אכן אנשים הורגים ונהרגים בשל זהותם ובדתיותם
אבל עדיין עם זה לא משפחה ומשפחה לעולם
כבר לא תיהיה עם
מנהיגה זו לא אם
מנהיג זה לא אב
ואחי יוסף זרקו אותו לבור
להרוג זה לא סקסי
הקודש זה רק
הרגל
חברתי
מועלה
אמונה זה סוג קשר נוסף
והעולם כולו גשרים צרים מפותלים מאוד
גשרים על גשרים בלי סוף
ועדין ושברירי העולם
והמביטים אכן רואים ועוברים
אך המבטיחים נצח שורפים גשרים לא נראים וסופם בהרגלם החבוי
להסיט ולצלול
הדת חוזרת וכותשת בטקסיה וסמליה
דת היא אמונה תועלתנית
למימוש הזדהות עם או כנגד
השלטון והכתישה מכאנית וגודשת וכבר אפילו ללא איזו הפנמה חברתית
אז זהו עכשיו בא לי להקיא להתנקות להרפא ולהתארגן בחוץ
Comments: 0, Rating: 0

47) זכור זה חור בארץ דגלי החור בין זוג פסים כחולים חולים והחור חור מכאיב ודוקרני
created: 14 Apr 2018 22:36
tags:
זכור זה חור
בארץ דגלי החור
בין זוג פסים
כחולים חולים
החור חור מכאיב ודוקרני
הדגלים מוגני חוק
הסמל ורק הוא
סמל ריק
הסמלים בארץ זו מוגנים
באלימות חוקתית כוחנית
המשילות פאשיסטית
מכוניות המשטרה
נעוצות בזוג דגלים
והדגלים מתמלאים
ועוד חוקים דראקונים נחקקים
גם כל מה שהיטלר עשה היה חוקי
ועל כל כישלון מציבים עוד דגלים
כי המדינה פושעת ופועלת אך אינה מייצגת אלא את המיעוט
אשר בפעולתו בחר את השליט
כי הרוב לא מיוצג מדוכא והוא של הלא מצביעים יחד עם המצביעים לא לשליט
כי השופטים היו עורכי דין ונשארו נוכלים ומושחתים
כי ארץ דגלי החור כמעט הצליחה אך נכשלה
לגרום למלחמת עולם שלישית ואחרונה
האם אתם עדיין מפחדים להתארגן רק כדי שלא תיהיו אתם האחראים
כי אם אחרת
בואו נקים איגודים נזילים

Remember it's a hole
in the country of flags of hole
between a pair of blue and sick stripes
the hole is painful and prickly
the flags are protected by law
as the symbol
and only it
is just an empty icon
the symbols in this country are protected
by forceful constitutional violence
fascist is the governance
police cars are stuck with pair of flags
and the flags are filled up
as more draconian laws are enacted
everything Hitler did was legal too
and for each failure they put more flags
because the state commit crimes while operates
and represents only the minority
acting in voting for the rulers
because the majority is of the non-voters along with the voters against the rulers
which is not represented and depressed
because the judges were lawyers and remained crooks and corrupt
because the land of the flags of the hole had almost succeeded but failed
to cause a third and final world war
are you still afraid to get organized just so that you would not be the responsible ones
because otherwise
let's establish liquid unions.
Comments: 0, Rating: 0


By pilepile, on 24 Sep 2013 17:10 history Tags:
comcomized-logo.png

~~Page's End!~~ Ignore ads by installing ublock.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License