Poems
logo.jpg

150 קילו ניירת משיריי אבדה באירופה כי לא נמצא מי שיאכסן אותם. אומנות היא מצב תודעתי נמשך גם בין יצירות האומנות וכל יצירת אומנות היא רק מוצר תרבותי המותנה קודים ומשאבים חברתיים רגעיים. חוזקות השקר רגעיות וסממנו הקבוע בהתמד התעתוע. דיבוק הרכושנות, שלום ואהבה נבדלים בכך שלאחוז הדיבוק אין גבול בחזקתו, שלום הוא מצב ההכרה ההדדי בגבול הנשלמים וחזקותהם ואהבה מכירה בגבול אך מחייבת התעלמות יחודית ממנו וגם מעבר דרכו. המבלבלים בין קנאה ואהבה פוסחים על הדבר החדש ויחודי אשר נוצר רק איתםלהםמהם. כל אני הוא רק כלי לחוות, כמה למי ולמה טוב הכלי? כמה שירים מפה מופיעים גם בספרייה העברית בברלין - הספרייה

75) פשוטים והפוכים
created: 30 Dec 2019 12:27
tags:
עולם סב משותף אך לא אחד
כן אחר ואכן אחרת
גם סביבי וגם סביבך
כשנרות מדברים דבריי האשמה עצמית והשלכתה
שוקטים אכן שרפנו והזדקנו והתכלה העולם בנוחות
גם האושר וגם העושר
אכזריים ויקרים היו כל כך
עכשיו הוא רגע יקר
בואי נתהפך לאט
בואו נתהפך בכלל
נקום הפוכים ונפשוט ונדבק כאחת כאור
רק כמה שאפשר ואפשר מאוד
כך גם לאט לגדול
מהימנות נולדת רק בכנות בכנות
מותנת כל נאמנות עכשיו
בואי נפשוט בואו נפשוט
כמה שאפשר
ערומים וכנים כאור ניוולד שוב
ונילמד מחדש
להתאפשר ונתאפשר
אחרת פשוטים והפוכים
Comments: 0, Rating: 0

74) למפיה העולמית השלטת יש מספיק אמצעים ופחדים בכדי להרוס
created: 23 Dec 2019 23:56
tags:
למפיה העולמית השלטת יש מספיק אמצעים ופחדים בכדי להרוס
את העולם הזה
ואכן היא הורסת היא מייצרת ומייסרת חוב ואויבים ומלהטת
את העולם בפחממנים
ואז היא מציירת לנו לייצנים
כשהיא המחוקקת המתקנת שוב ושוב תקנים יעלים וסותרים
וכך הפחד נוזל
ופושט והפחד ליבה לוכדת אותנו בעיסת השרותים המשרתים
רק אותם את המפיה העולמית השלטת
ולו יכולנו היינו מתהפכים עליה אבל כיצד
כשאנחנו כך נצרבים נדבקים וזורמים כמשקולות
בעיסת ליבת הגיבובים היומיומית הזו
איך נתגבש
לרצון מועיל
שגם עושה מעשה?
Comments: 0, Rating: 0

73) כי מנצחים אצלנו לוקחים רק את חלקם היחסי
created: 04 Dec 2019 01:20
tags:
לאנשים הנהיים טיפשיים יותר
בסביבתם החכמה עוד יותר
רעיונות הם הדבר הזול
זילות רעיונותיהם מנפחת
את בועתם בתחליפיי הכסף
ועם עבודת צוות מגפתם
עד מותם
בנפילתם כי הנצחון רגעי וחזות
ההצלחה וההצלחה חזות הכל והכל
בדרמתיות כפייתית צינית צייתנית
והרסנית בכלכלתם במקומות המשיחיים
בהם המנצח לוקח הכל
בשתלטנותם המחוררת בה
אנחנו הטיפות
זורמים ונזרום
כי מנצחים אצלנו לוקחים
רק את חלקם היחסי.

For the people becoming stupiter
in their smarter environment
ideas are the cheap thing,
the cheapness of their ideas inflats
their bubble of money replacements and
with teamwork they become epidemic until their death
in their falling because victory
is only momentary and is the face of success and success is
the face of everything and everything is made dramatic,
obedient, cynical, destructive and compulsive in their economy
in the messianic places in which the winner takes it all
in their porous domination we are the drops
flowing and will flow because winner in us take
only their relative share.
Comments: 0, Rating: 0

72) התחלתי לבכות לראות ולבכות באור הנרות להשתוות
created: 03 Oct 2019 02:17
tags:
האבנים קרות סביבי אלימות מצטברת בי
התחלתי לבכות לראות ולבכות באור הנרות להשתוות
עם החופשיים להיות עם מספיק זמן לעשות את מה שאנחנו רוצים ויצאנו
עם עבר מוצאנו והווה פעולתנו יחד עם התגובות להן אל עתיד זכותנו וחובתנו
ומצאנו המון היגיון מוטה ומטעה עם תחביר שגוי הנקבעים כתנאי הכרחי
למוליכים שולל להתמצאויות דתיות-חברתיות ממוסגרות סגורות וממוסדות דרך
הנצחת סחרירי חסם החזרה להתמצאות בנוכח והתחלנו להראות לשנות
ולהשתנות ולמדנו את הכח המרפא בנדידה המועילה בין
הקבוצות השיוויוניות אשר איתן הזדהנו
ונהינו ציפורים ועברו המוצאים ובינינו הבנו
שהזדהות בקבוצות לא שיוויוניות היא רק של התפקיד המשפחתי הקדום
עם המעמד הקבוצתי הנוכח אשר אצלנו נשאר זמני האבנים במאי חמות
ובמאי היינו חותכים את המדרכות באולרים
ועצרנו משטרות ונהיינו חוקיים וכך מאז כבר לא הצטרכנו
משטרות כל כך רעשניות אלימות שתלטניות וחזקות כי החוקים
היו בעדנו ופחות אלימים בקבוצות השיוויונייות בינהן היינו
בנדידות מועילות
Comments: 0, Rating: 0

71) באיך מה ולמה בואו ניפעל מעצמנו ונפעיל את עצמנו בגיוונינו בהתרחבות התכללותינו
created: 14 Sep 2019 16:44
tags:
באיך מה ולמה בואו ניפעל
מעצמנו ונפעיל את עצמנו
בגיוונינו בהתרחבות התכללותינו
לו שפת הספר הראשון לאחד את מכלול האלים היתה פחות קלוקלת
היה היום הראשון בספר אמור כך
בראשית בראו האלוהים את השמיים ואת הארץ והארץ היתה תוהוו ובהו
וחושך על פני תהום ורוח האלוהים מרחפת על פני המים ויאמרו האלוהים יהי אור
ויהי אור ויראו האלוהים את האור
כי טוב ויבדילו האלוהים בין האור ובין החושך
ויקראו האלוהים לאור יום ולחושך קראו לילה
ויהי ערב ויהי בוקר
יום אחד
ומשמעות הספר אז היתה על אופני התתמזגות הרבים
בשפתם מציאותם והתמצאותם
ולו פחות קלוקלת היתה שפת מנסחי ומנכסי כוחות החברה
היו הם מודעים לכך שרק בתודעתם המדינה המיועדת רק
ליהודים יהודית כי אם למדינה אין ואם כל יהודי יהודיה
אך עדיין בולע החור הגזעני השחור
בשפתם הקלוקלת בתודעתם
את מודעתם
ואכן כן פיראית פיראית הרוח
הקיים הקיים גם מתקיים
והאני רק מתקיים ביחס ישר לקיום האחר וכך
כשיש יותר אני יש יותר אחר בהתבלטות
כשיש פחות או יותר אני יש פחות או יותר אחר בהתלבטות
עד אין אני כשאין אחר באחידותנו כשזהים אני והאחר בהתבטלות
כי הדומה מצד השונה פשוט שונה כמוהו אך מצד הדומה השונה
הוא זה אשר לא כמוהו
ומכאן בשל שלילתה
הדומות
כל כך אלימה
בהתכללותה במושגי אחידותה
כמו שכבר לוינס הראה
Comments: 0, Rating: 0

70) הי רב תגיד למה החיים או האלוהים רבים ורבים הם
created: 06 Sep 2019 22:37
tags:
הי רב תגיד למה
החיים או האלוהים
רבים ורבים הם
?
Comments: 0, Rating: 0

69) האלוהים אותם אתם דוברים רבים כי אלילים האלוהים רבים
created: 02 Sep 2019 18:59
tags:
האלוהים אותם אתם דוברים רבים כי אלילים האלוהים רבים
הייה הווה הייה אוהב הווה הייה הגיוון ואל הגיוון
הזה התכוון הווה אוהב ומתכוון הייה
ואת המטמטמים המטמיעים בחנופות שוטים ועקרבים הסב
כי החור הגזעני השחור בלע
בתודעתם את מודעתם כי אין למדניתם אם
ומי שדחף לבור את יוסף היו אחיו
אני מתנתק מהקוראים אליי אחי
כי רק מקיום האחר מתקיים האני
Comments: 0, Rating: 0

68) החור הגזעני השחור
created: 22 Aug 2019 10:19
tags:
לכל מדינה אין אם אך אם כל יהודי יהודיה
ובתודעתך החור הגזעני השחור
עדיין בולע את מודעתך
איילת המשקרת יודעת
את מדינתה כמשיחית מלוכנית
ולא דמוקרטית או יהודית
ובתודעתה החור הגזעני השחור
עדיין בולע את מודעתה
Comments: 0, Rating: 0

67) הטוב שאת/ה עושה לעצמך הוא האור שלך אותו את/ה מייצר/ת והטוב הנוסף שאותו את/ה עושה הוא לאחרים והוא האור שלהם
created: 20 Aug 2019 12:20
tags:
הטוב שאת/ה עושה לעצמך הוא האור שלך אותו את/ה מייצר/ת והטוב הנוסף שאותו את/ה עושה הוא לאחרים והוא האור שלהם
Comments: 0, Rating: 0

66) כמה טימטום יש בצורך התמידי הזה להוריק שוב ושוב את הטימטום הזה כמה חומרים יש לצרוך
created: 18 May 2019 23:52
tags:
כמה טימטום יש בצורך התמידי הזה להוריק שוב ושוב
את הטימטום הזה כמה חומרים יש לצרוך בכדי
להסב רחוק ולשבת שוב כמה אלימות אדם צריך לצרוך
רק בכדי להיות מה שהוא כמה ניקלה החיוב לחייך
וכמה שנאה נדרשת בכדי לזכות באיזו זכות
נורא הצורך בטימטום
השנאה
בין הטיפות אני עף
להדביקן
לים באור ועצוב עצוב תמהיל
המירמה עם טימטום הזהויות
אשר בהשתקפות
Comments: 0, Rating: 0

65) הכרה נובעת מהחוזר ואין נושא לבשורה אין החזר לתמורה וללא שם הפתיחות הזו היא גשר בו אצא ואחזור עם עונות השנה
created: 30 Mar 2019 13:43
tags:
הכרה נובעת מהחוזר ואין נושא
לבשורה אין החזר לתמורה וללא שם
הפתיחות הזו היא גשר בו אצא ואחזור
עם עונות השנה מוכרים הדברים
על פי חזרתם איתם או נגדם ועם שאלות
העם מי ומה זורמת החזרה הבאה
ונזכרים הדברים הבאים ומתחילה הכרתם שוב
בפתיחות למנעד החוזר במיקצבו השונה ונלמד
על גשרים צרים מאוד גשרים על גשרים בלי סוף
לא לפחד ולנשום מבלי לבלבל קנאה באהבה
הנמשכת
בכל העולם
כולו כי עיקר
מופרד משאינו רק לרגע וגבוהה עד פיצוץ האנרגיה
לכלוא אנרגיה כי ריגעית
הבושה האשמה הקינאה וריגעי הנקם
והזדהות מולם ואיתם מייצרת בעיות לא אישיות ולא פתירות
עם טרף טרוף פחד האדם בכלאו שוב ושוב לזרום וגם לתת
לזמן לישון
Comments: 0, Rating: 0

64) התקווה חוזרת - hope is back #HopeIsBack
created: 21 Mar 2019 10:24
tags:
זר זריזות וזמימות הזהות והזרות הזרימות במגע
חיבה רצון וחיבוק - התקווה חוזרת
וצריך אומץ רב בכדי לקבלה
כשכל כך נורא עכשיו בזמן הפרידה
עם זימון לחזור התקווה חוזרת
המטוטלת נקרעה והשעונים המקצבים זמן התבלבלו
ויצאנו עם השעונים ובאנו מהמכאניות הטכנית
המפרידה וכופה עצמה בנו יצאנו
מהמכוניות ועצרנו לחיבוק חיבה ורצון
וניראנו וזרמנו וזכרנו ובאנו למקום אחד
להקוות לראות
להראות לגעת
ולחבק ולשאת
תקווה חוזרת

A wreath of quickness and conspiring identity and foreignness
flowing in a touch affection willingness and a hug - hope is back
and it takes a lot of courage to accept her
now when it is so terrible in time of separation
with an invitation to return hope is back
the pendulum has torn
and the allocating time clocks gut confused
and we went out with the clocks and came out from the technical machinery
that separate and force herself in us we went out of the cars and stoped
for a hug and affection and a will
and we were watched and flowing and remembering and we came to one place
to be formed to see to show to touch and hug while lifting this
hope is back
Comments: 0, Rating: 0

63) Time is an invitation to match - זמן הוא זימון להתאמה
created: 10 Mar 2019 14:20
tags:
זמן הוא זימון להתאמה
זמן תודעתי הוא ציר ספירל אשר טבעותיה הם זמן חוויתי
בעוצמת הזמן החוויתי המירבית נמצא הפוקוס התואם את העכשיו
ובמחצית עוצמת חווית הווה נמצא מפגש סוף חוויות העתיד עם העבר

Time is an invitation to match.
A conscious time is a spiral axis whose rings are an experiential time.
At the maximum experiential intensity of time, the focus matches the present
and at the half of the intensity of the present experience is the encounter of the end of future with the past experiences.
Comments: 0, Rating: 0

62) דיוקן עצמי
created: 22 Feb 2019 14:43
tags:
מחזורי יעיל ורגעי אך לא מועיל להאשים אחרים
בגלים דרמטיים קצרים וממכרים אך פשוט
ואיטי וממוקד מאוד ללמוד מחדש מטעותי מרגיע
ערומי בחול ומהחול צמיחתי אבי היה קובר
עצמו בטעותיו עם סובביו ברעל וכאב טרופו לכסות
יללות אל לילות
אטימות לילות
אל יללות
מגע לא נעים
ללא יחס
העץ הגדוע
שוב מצמיח עלים בגלים
ארוכים שקטים ומשחררים
טוב לנשום לנוח טוב העצב וטוב להשתחרר
ממקצב תיגובי טוב העצב החש שצומח מפנימי
לשתות מים מחממים היות צמחוני היות אני
מפנימם של האחרים להיות השינוי הבא מהחסר
גם עם ייחוס אל האין היות צומח ופתוח שואל ועונה.
Comments: 0, Rating: 0

61) העץ הגדוע הגליד והוא מצל התקווה חוזרת הטראומה מתפזרת מפנימו של האחר
created: 14 Feb 2019 02:43
tags:
העץ הגדוע הגליד והוא מצל
התקווה חוזרת הטראומה מתפזרת
הנהר אחרי שנים מתמסלל
אחרת עם זכרון שחוזר
אל אותו רחוב עם אותו מגע
ועם סוד האור הלילה המון
הנרות נמתק יותר
ובאותו מקום מקבלים הצלילים
קצב משתנה התקווה חוזרת
ערומה ומתפלשת ומתלבשת
ושב הקצב עם אור
מפנימו של האחר מפנימו של האחר הסוד
גלוי ומשותף הכוח זורם יותר והמגע מקום
היינו טיפות תמיד טיפות הננו וכטיפות הזכרונות
באים מפנימי האחרים שאנחנו ואיתנו והזכרונות
אותנו מזרימים כי אכן שב הקצב עם האור
והעץ הגדוע הגליד וגדל והוא מצל והתקווה חוזרת
מפנימו של האחר
Comments: 0, Rating: 0

60) בשלמותו איתו אינותו שפה היא תווך
created: 13 Jan 2019 00:48
tags:
בשלמותו איתו אינותו שפה היא תווך
וחסר למי שהוא חסר הוא משהו (או מישהו)
עבור משהו (או מישהו) ולכן רק סוביקטיבי
וכן הפעולות המעבירות מחסרון למלאות הדברים
על כן התווך
בין גירויים אינותם ומרכיבהם
לבין תגובות אינותן ומרכיבהן
הוא שפות הדברים כל אחת כולה לעצמה שפות הדברים
הכוללות גם השתלמויות באמצעות מעבירים
מדברים לחסרונם
למשל בנתינתם
וכל שפה מסתירה סוביקטיבית מעוותת ומגבילה בקישוריה בין
דברים לחסרותם עבור מי שהם ועבור מה שהם חסרים עד כדי
סיפוק התמכרויות שיעבודים התחיבויות ועוד מיני צמיגויות
עם חיפוש ומציאת מובנים ומובני חופש ושחרור בדברים
למשל בקישור אש להבת הנר לרוק
כי בשלמותו איתו אינותיו וכל שפה היא
התווך אשר לא ישלם

כימות אנרגיה שפתית הוא, בין אפס לאחד, ככמות המאמץ (ממאמץ ריק-0 ועד מאמץ מלא-1) הנדרש להשקעה עבור יצירת סדר, המצריך אנרגיה לשימורו (אשר כמותה הוא מכפיל האנרגיה השפתית), המאפשר זיהוי מרכיבי מכלול עם חסריו מאשר אינם כאלה ועל כן גם ניתן לבחינה כיחס המזוהים לכל אשר הינם ואינם מזוהים במכלול ודרכו, תוך מתן זהות להם, על פי שקילויות באשר הם, כלומר שקילויות בינהם, כזההים, לא זההים, או לא ידוע ו/או על פי שקילויות באשר משהו להם, כלומר הם כיותר או פחות המשהו מאחרים מהם.

מוגבלים במשאבינו, ביתרותונו, ברוחנו, בדמיונינו, בזמננו, ברווחנו ,בחום, אנרגיה, חומר,נכס,והון ובכדי להגיע למיצוב עצמנו בתפקידנו ותיפקודנו במכלול ,להגיע לאורינטציה-הזהותית-שלנו, להגיע להזדהותנו, אנחנו לא מזהים את כל מרכיבי מכלול מושא שפתנו וזאת בסתירה לייצור שיפוטי חובות על ידנו, משום שחיוב הוא שלילת השלילה, ומשום שמותנים השיפוטים במיפוי מלא של המכלול, כך שלגבי כל דבר במכלול מתקיים - לא לא דבר זהה לדבר, וכך, משום מוגבליתנו, לרוב אנחנו, על פי הבעתנו בערותנו, נמצאים באנרגיה שפתית נמוכה, כלומר יותר מאמינים מאשר בודקים, יותר כופים ו/או נכפים ויותר מכורים - מותני אישור/סיפוק במרווחי זמן קצרים יותר, כלומר יותר מצויים במצבי ציווי והתניה המותנים ביותר אנרגיה לשימורם, תוך שאנחנו מכלילים וניהים דרמטיים יותר ויותר חויים עצמנו במצבים של להיות או לחדול, וכך בין ערותנו, כאשר אנחנו מייצרים שוב ושוב את מי שאנחנו ובאיזה מכלול תיפקודנו, לבין רדימותנו, כאשר אנחנו מייצרים מכלולים להכלל או לא להכלל בהם, נוצרים מבנים חוריים/פרקטלים של הנגלה מול הנסתר לנו ושל התומך מול הסותר בנו וכו, תוך מתאמים
בין מוגבלות משאבי המתפקדים לסינכרונם בתפקידם, בין ערבות הדדית בינינו לסינכון עדכני יותר בינינו באנרגיה שפתית גבוהה יותר ובחוויה בגלים הארוכים יותר ובין בידוד רב יותר, עם יותר משחקי סכום אפס, לסנכרון פחות עדכני בינינו ויותר טראומטי ואלים באנרגיה שפתית נמוכה יותר ובחוויה בגלים קצרים יותר.
Comments: 0, Rating: 0

59) הסוסים הטרוינים זנותיים מהופנתים והזונות הסוס טרואניות מהופנתות
created: 06 Jan 2019 00:27
tags:
הסוסים הטרוינים זנותיים מהופנתים והזונות הסוס טרואניות מהופנתות
המטוטלת מקולקלת מהפנתת
אילוף באילוץ כחיוב מילולי סף השבירה
הכלה סגירה ובחירת הבריחה האדום רועד
בין כחול וצהוב כואב התשלום הצריכה
והחוב בשקט תיקתוק הזמן נע לאחור
שפה היא כלי להכיל ולהעביר בינינו את כל מה שהננו
והשפות מתפוררות בדיבור החדש שמתחדש
ומרודד שפות לחסר עד אין
משמעות
כמו שנכתב ב1984 שנכתב ב1948
אני זוכר את הדפים שכתבתי דפים פזורים
בין מדינות שונות בחבילות כבדות
מאז שברחתי
עדיין מחפש חדר
ועדיין הוורד מתייבש
על השולחן בחום
Comments: 0, Rating: 0


By pilepile, on 24 Sep 2013 17:10 history Tags:
comcomized-logo.png

~~Page's End!~~ Ignore ads by installing ublock.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License