100) עגלדגל זהבכזב שכזה


זהב הכזב
וכזב הזהב
עד
את הדומה
שבין ע' וד'
דע
גם בין
עגל ודגל

מהרגע שיש מגבלות מזומן, עד אין מזומן כלל, אך כבר יש (רק) כסף דיגיטלי גלובלי ומונופוליסטי, מבוסס זהות דיגיטלית מוצלבת עם זיהוי פנים עי מצלמות רחוב ועם סים העוברים ושבים, בחוות שרתים ענקיות שצורכות חשמל פחמני או אולי ירוק, אך תחת שם חמוד שכזה כמו תובנה מלכותית/מלחותית/מלאכותית, או כל שם אחר, יוכלו ויעשו בעלי הגישה לשרתים מניפולציות שליטה אשר המונופול הגלובלי של הכסף יהיה בידיהם הרוחצות עם בעלי הגישה למכונות הנל.

האם על כן, מכונות אי, המצלמות, ההצלבות וייתר הטכניכות הפולשניות, הן לדעתך ראויות, כאשר ידיים לא ראויות יכולות להיות בעלי גישה עליהן גם אפילו רק בדור הבא ?

אנא הסתכלו בעיני ילדכם כשאתם עונים על שאלה זו.


bypilepile 07 May 2023 11:01 » 07 May 2023 11:02
tags:

~~Page's End!~~ Ignore ads by installing ublock.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License