101) האפרוח הצהוב


בדרך לירושלים בכיתי נזכרתי שכשהייתי
בערך בן 4 הלכתי עם חבר הורי לעבודתו
שנקראה משהו כמו
איזון חקלאי הוא לקח אותי
לראות והייתי גאה מאוד
ואז ראיתי ארגז ענק
אליו נשפכים בארגזים קטנים
אפרוחים צהובים
הצווחים את נשימתם האחרונה
זו הצפיפות עד מוות
שעלתה בי
כשיצאנו
מהתחנה המרכזית
וזו הטראומה שלי
אז שאלתי למה הורגים אפרוחים
והוא אמר שלא יהיו יותר מידי
כזה סוג של דילול וכזה מאז
אני האפרוח הצהוב


bypilepile 23 May 2023 12:49 » 23 May 2023 12:49
tags:

~~Page's End!~~ Ignore ads by installing ublock.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License