102) הפופיק של תלאביב לד


ריקות בבדידות במכוניות ענק
בין ציפרורים שלא יגמרו
עם צפיפויות ובין ריווחים לפרקים
תל אביב לד
עם מצלמותיה למי
חגורת מגדלי הענק המסכים וחסמי זרימות האוויר שלה
ולמי עמודי הענק העמודים
עם פופיק
מתחת לגובה עינינו
אשר מזילים עוד יותר את אבטחת הנתינים
הנתונים אותנו
העדים
עם השמים בארץ שם עם שם אנחנו
המעידים ומודיעים על השתלטות עויינת
של נתיני שבט יהודה המלכוני
עלינו ואנחנו קדומים פה בארץ שם לשיבוטי שבטי המלכוניים
קוראים כותבים ומבינים
מהימין אל השמאל
נשארים פה בכאב
להעיד


bypilepile 02 Sep 2023 11:48 » 02 Sep 2023 11:48
tags:

~~Page's End!~~ Ignore ads by installing ublock.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License