103) אנחנו שמים בארץ שם רבים קדומים ונוקבים מאנשי שבט יהודה המלוכני


אנחנו שמים
בארץ שם
רבים קדומים ונוקבים מאנשי שבט יהודה המלוכני מבית דויד בן רות המואביה בית מלכות המואבי
עם שם בארץ שם
סימטרים עיבריים כערבים
מזוהים על פי חוויתנו המרכזית
שפתנו
מהימין אל השמאל
עם שם
עם פועם
https://twitter.com/namzezam/status/1706064508240716012


bypilepile 24 Sep 2023 23:42 » 24 Sep 2023 23:42
tags:

~~Page's End!~~ Ignore ads by installing ublock.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License