104) שמי בארץ שם וייעודי עדות כאב זו


שמי בארץ שם
וייעודי עדות כאב זו

הנה
מחצית גופי כובש
ובו הביטוי כובש אסור
כשמחצית גופי השניה כבושה
ואני בעמי
עם שם בארץ שם זו
ואנחנו קדומים ורבים ומכילים ברגשותנו את עצמנו עם האחר בכאבנו מעבר לכעס
ןאנחנו מבינים מימין לשמאל את ההונאה המוליכה בנו את חלקינו למלחמה בעצמנו
וכואב הגוף הזה מאוד
ויתרפה הגוף כשנגלה את מוצאנו ללא עליונות או יתרות שמים אנחנו בארץ שם זו.


bypilepile 26 Oct 2023 07:56 » 26 Oct 2023 07:56
tags:

~~Page's End!~~ Ignore ads by installing ublock.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License