106) אל האין אתה אני האחר


אל האין אתה אני האחר
גולמי כמו בשר חסר פניות ופנים
מתחבר ותהודה ענקית המתמלאת
רעד חם קול רועד רוקד ומושלך
אדום וחזק
רואה פילים
לבנים ולאט
כשהאין עוד
גולמי יודע
שהאין הזה
הוא החופש
בחושך הזה


bypilepile 16 Jan 2024 22:54 » 16 Jan 2024 23:27
tags:

~~Page's End!~~ Ignore ads by installing ublock.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License