108) בשקר הנצח


בשקר הנצח
איך זה קורה לנו
ובאיזה עולם
נחטיא ילדים
במדים
בשם מי
ובאלו מדי ילדים
רוצחים
רבבת ילדים בסבב ברצף רב סבבי
בו בין חצי לרבע מהמתים ילדים
רצף נוראות מכפיל יוהרת הנקמה
המוכפל כל סבב בשקר הנצח
ביחד נתנצח שוב ושוב נחוג
למאכל נבלות סביבנו
בריק שכוח הרק
כך לכך או מכך ורק
לרגע מוסתר רק
עבור המשהו ואל המשהו
הוודאי כל כך וודאי
שלא מעבר לכך
נשליט
אטימות במשילות קיומים מקבילים
קרובים רוטטים קיומים אשר כמעט אבל לא
נוגעים קיומים מקבילים בקומות שימוש נפערות
בגידול העדפות הפערים הנימהר עוד יותר ונימכור שליטה בידע
גנוב המקודש באימרות אחרים החוזרות
ותוקפות במשולש המתהפך בשקר הנצח כאטשת בכי מין וצחוק
ואוחזות בזנב הנצח
אותו לא ראינו וכבר ידענו
כי היתה האמונה חוויה
שמעבר לידיעה וגנבתם אותה
מבלי ללמוד
ולימדתם אותה כאילו היתה זהה אך הזונה כבר לא זהה
והיתה אמונתנו ריקה וזרה כגופנו גוף ממנו לצאת כי
מי הפעם אנחנו ואת מי תנצחו ונתנצח ברצפים
נמהרים וצפופים עוד יותר
ונהרג ונהרוג ונגדע בטווחים גדלים יותר ברעשי קול
וקרינה מזון אקלים ואוויר נירבים עוד יותר
והיו ונשארו הרעשים לא חולפים לא נגמרים ולא גמורים
בשקר הנצח.


bypilepile 01 Mar 2024 05:49 » 01 Mar 2024 05:49
tags:

~~Page's End!~~ Ignore ads by installing ublock.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License