109) מופשט ההתכוונות - מימושו במנוחתו


מופשט ההתכוונות - מימושו במנוחתו
https://t.me/about_namzezam/299
מונחים‬‫‪:‬‬
דבר‬ ‫‪,‬‬‫בשלמותו‬ ‫איתו‬ ‫אינותו‬ ‫‪.‬‬
‫•‬‫השלמות‬ ‫ייחודית‬ ‫ומיוחסת‬ ‫למחזוריות‬ ‫‪.‬‬
‫•‬‫החוויה‬ ‫שמעבר‬ ‫לידיעה‬ ‫היא‬ ‫אמונה‬ ‫‪,‬‬‫כלומר‬ ‫כיוונית‬ ‫ואמונה‬
‫חברתית‬‫היא‬ ‫האמונה‬ ‫שלאחרים‬ ‫אותה‬ ‫אמונה‬ ‫או‬ ‫אמונה‬ ‫המיוחסת‬
‫לאותה‬‫אמונה‬ ‫‪.‬‬
‫•‬‫בהנאתם‬ ‫‪,‬‬‫ייצורים‬ ‫תבוניים‬ ‫מייצרים‬ ‫רצפים‬ ‫בהם‬ ‫הייצורים‬
‫מתמצאים‬‫תוך‬ ‫כדי‬ ‫הזדהות‬ ‫‪,‬‬‫כאשר‬ ‫מנגד‬ ‫‪,‬‬‫בקוטב‬ ‫הנגדי‬ ‫‪,‬‬‫נגדעים‬
‫הרצפים‬‫ואובדת‬ ‫ההתמצאות‬ ‫תוך‬ ‫כדי‬ ‫דיכויי‬ ‫הייצורים‬ ‫‪.‬‬
‫•‬‫במערכת‬ ‫ייחוס‬ ‫‪,‬‬‫אשר‬ ‫בה‬ ‫דברים‬ ‫ביחוסם‬ ‫נבדלים‬ ‫‪,‬‬‫נבדלים‬ ‫גם‬
‫שני‬‫יחוסי‬ ‫השלילות‬ ‫‪:‬‬‫"‬ ‫אין‬‫"‬‫ו‬ ‫"‬‫לא‬‫"‪:‬‬
‫•‬‫כך‬ ‫שהשלילות‬ ‫מייחסות‬ ‫לאחר‬ ‫מהמיוחס‬ ‫‪,‬‬
‫•‬‫כך‬ ‫שה‬ ‫"‬‫לא‬‫"‬‫מבחין‬ ‫בין‬ ‫דברים‬ ‫אפשרים‬ ‫במערכת‬ ‫וה‬ ‫"‬‫אין‬‫"‬
‫הוא‬‫לא‬ ‫לייחוס‬ ‫מתוך‬ ‫המערכת‬
‫•‬‫וכך‬ ‫שה‬ ‫"‬‫אין‬‫"‬‫מובע‬ ‫כבלתי‬ ‫אפשרי‬ ‫מתוך‬ ‫המערכת‬ ‫‪.‬‬
‫•‬‫היחס‬ ‫המכיל‬ ‫קודם‬ ‫למוכל‬ ‫המיוחס‬ ‫‪-‬‬ ‫קודם‬ ‫כתנאי‬ ‫‪,‬‬‫בגישה‬ ‫או‬
‫בקיום‬‫‪,‬‬‫כך‬ ‫שהיות‬ ‫דבר‬ ‫בדבר‬ ‫והיות‬ ‫דבר‬ ‫מחוץ‬ ‫לדבר‬ ‫כלולים‬
‫בהיות‬‫דבר‬ ‫עם‬ ‫דבר‬ ‫‪.‬‬‫כלומר‬ ‫יש‬ ‫דברים‬ ‫שאינם‬ ‫בתוך‬ ‫או‬ ‫מחוץ‬
‫לדברים‬‫‪,‬‬‫אך‬ ‫עדיין‬ ‫הם‬ ‫עם‬ ‫הדברים‬ ‫‪.‬‬‫האם‬ ‫אני‬ ‫בחדר‬ ‫‪,‬‬‫החדר‬ ‫בי‬ ‫‪,‬‬‫או‬‫ההתכווננות‬‫עם‬ ‫הדברים‬ ‫מול‬ ‫הכיוון‬ ‫‪-‬‬‫האל‬‫‪.‬‬
‫•‬‫ראשית‬ ‫מוציאה‬ ‫ממסגרת‬ ‫הייחוס‬ ‫איתה‬ ‫את‬ ‫אשר‬ ‫לפניה‬ ‫‪,‬‬‫כך‬
‫שממנה‬‫המאורעות‬ ‫החיצונים‬ ‫זה‬ ‫לזה‬ ‫מיוחסים‬ ‫ברצף‬ ‫הקרוי‬ ‫"‬ ‫זמן‬‫"‬
‫וכך‬‫שרצף‬ ‫מאורעות‬ ‫פנימיים‬ ‫זה‬ ‫לזה‬ ‫קרוי‬ ‫"‬ ‫משך‬‫"‪,‬‬‫כאשר‬ ‫אין‬
‫סיבה‬‫מאוחרת‬ ‫למסובביה‬ ‫בין‬ ‫המאורעות‬ ‫החיצוניים‬ ‫בזמן‬ ‫‪,‬‬‫אך‬
‫ישנם‬‫כאלו‬ ‫בין‬ ‫המאורעות‬ ‫הפנימיים‬ ‫באשר‬ ‫הפנימיים‬ ‫מוכרים‬
‫הנמצאים‬‫במשך‬ ‫זה‬ ‫(‬ ‫למשל‬‫כמו‬ ‫הצפוי‬ ‫והמיוחסים‬ ‫מהצפי‬ ‫או‬ ‫על‬
‫פי‬‫ברגסון‬ ‫‪:‬‬‫"‬ ‫במצבי‬‫התודעה‬ ‫המתלכדים‬ ‫אלה‬ ‫עם‬ ‫אלה‬ ‫כמו‬ ‫צלילים‬
‫במנגינה‬‫")‪.‬‬
‫•‬‫מיכלול‬ ‫הוא‬ ‫מערכת‬ ‫ייחוס‬ ‫(‬ ‫כוללנית‬‫)‪,‬‬‫אשר‬ ‫מחוצה‬ ‫אין‬ ‫אשר‬
‫שייך‬‫למושא‬ ‫המערכת‬ ‫ובה‬ ‫יחוס‬ ‫זהות‬ ‫‪,‬‬‫הכרח‬ ‫‪,‬‬‫חיוב‬ ‫ו‬ ‫‪/‬‬‫או‬‫חובה‬
‫כרוך‬‫ביחוס‬ ‫כל‬ ‫השאר‬ ‫(‬ ‫כל‬‫המובחנים‬ ‫האחרים‬ ‫מהמיוחס‬ ‫)‬
‫במיכלול‬‫‪,‬‬‫עבור‬ ‫הכרח‬ ‫‪,‬‬‫הוכחה‬ ‫או‬ ‫כפייה‬ ‫‪.‬‬
‫•‬‫יחס‬ ‫המיכלול‬ ‫עם‬ ‫מרכיביו‬ ‫הוא‬ ‫"‬ ‫ידע‬‫"‬‫מסוים‬ ‫על‬ ‫מושא‬
‫המיכלול‬‫‪.‬‬
‫•‬‫"‬ ‫מיכלול‬‫‪-‬‬‫מוחלט‬‫"‬‫הוא‬ ‫מיכלול‬ ‫אשר‬ ‫אין‬ ‫מלבדו‬ ‫והאמונה‬
‫במיכלול‬‫‪-‬‬‫מוחלט‬‫הכרחית‬ ‫לאמונות‬ ‫נצח‬ ‫(‬ ‫לעולם‬‫כן‬ ‫‪)..‬‬
‫ולאמונה‬‫בקיום‬ ‫יקומים‬ ‫מקבילים‬ ‫‪-‬‬ ‫אשר‬ ‫לעולם‬ ‫לא‬ ‫יפגשו‬ ‫‪.‬‬
‫•‬‫סיפור‬ ‫השיוך‬ ‫החברתי‬ ‫(‬ ‫הנראטיב‬‫)‪:‬‬‫אם‬ ‫בורא‬ ‫הוא‬ ‫הגורם‬ ‫למכלול‬
‫מראשית‬‫מכלול‬ ‫הבריאה‬ ‫האם‬ ‫הבורא‬ ‫חיצוני‬ ‫‪,‬‬‫פנימי‬‫או‬ ‫פנימי‬
‫וחיצוני‬‫לבריאה‬ ‫?‬‫בנוכח‬ ‫‪-‬‬ ‫החוויה‬ ‫עם‬ ‫הכל‬ ‫איך‬ ‫היא‬ ‫מתקשרת‬ ‫אל‬
‫הבריאה‬‫הבורא‬ ‫ולמשך‬ ‫הצפוי‬ ‫בעתדי‬ ‫משם‬ ‫?‬‫חרדת‬ ‫נטישת‬ ‫הבורא‬‫במיכלולו‬‫עד‬ ‫שיחרור‬ ‫מהרתק‬ ‫ההיפנוטי‬ ‫‪/‬‬‫טראומתי‬‫ולו‬ ‫רק‬ ‫מכך‬
‫שמתקיימת‬‫אמונה‬ ‫אחרת‬ ‫מהאמונה‬ ‫החברתית‬ ‫במיכלול‬ ‫‪,‬‬‫גם‬ ‫כאשר‬


bypilepile 05 Jun 2024 00:32 » 05 Jun 2024 00:42
tags:

~~Page's End!~~ Ignore ads by installing ublock.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License