12) הנצח מסמם


הנצח מסמם
אני מתחיל ללכת ללכת רוצה לשבת
מתחיל לשבת מבלי לחזור הדברים חוזרים
והחוזרים מצטרפים עכשיו בדביקות ודיוק
כי יש בהם אהבה
והנצח מעגלי ונפתולי מושך ולא חוזר מותנה הקשר או משעמם
הנצח מסמם
ומתוקה סופיותי וזמניותי והעלמותי
ומתוק הדיוק ומתוקה הדביקות
כי יש בנו אהבה
וכשמר רע סם הנצח הממסמס להסיט מדביקות ודיוק ההוה
אפשר ונחוץ לנוח
ועצוב אני נפרד להתנקות
מסם הנצח
אדם יכול לבחור בין הכרחיו
כי רצף הכרחי רק אפשרי
רצף אפשרי הכרחי


bypilepile 07 Apr 2015 09:05 » 07 Apr 2015 09:05
tags:

~~Page's End!~~ Ignore ads by installing adblockplus.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License