13) בסוף הנתניהזם אכן כן מלכות יהודה


בסוף הנתניהזם אכן כן מלכות יהודה
השלישית בעוצמתה תיכחד וחופש חיי גולה גאולה
מצוררי מלכויות יהודה וקדושה יבוא וגאולה
תתיישב איתנו שבע
ביליון האנשים
והחופש חי ויפה
והיופי החי מספק
ומלכות יהודה מעצמה בעוצמתה
תיכחד במתיקותה הצורבת בה בעיוורונה בעברניותה
ובעברית אסורה בהתאבדותה הנוראה
העצובהצהובה


bypilepile 06 May 2015 00:00 » 06 May 2015 00:00
tags:

~~Page's End!~~ Ignore ads by installing adblockplus.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License