14) ראיתי את הגלים חוזרים לאחור


ראיתי את הגלים חוזרים לאחור
כששוב ושוב ככלב באותו רחוב
הלכתי כואב ונגענו בך ונגענו בי
וגדלנו יחד בכיכר שהתרגלה להיות הכיכר
הקטנה אשר בה הכל והיא עין הסערה השלווה הזו
בה נגדענו וממנה נזדקנו לחוד והגלים חוזרים לאחור
וגרגרי החול טיפות אור זולגות כואבות
וכבדות וכחול רך ורטוב הזכרון הלח גלי ומתווסף עוד


bypilepile 08 May 2015 23:51 » 08 May 2015 23:51
tags:

~~Page's End!~~ Ignore ads by installing adblockplus.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License