15) וכך דיבר הסלע לטפוני לטפוני מים


וכך דיבר הסלע לטפוני לטפוני מים
בואו באדמתי להעשיב יקומי
וכך היה הדשא שדה והאדם קשוב ואנושי
ושפיטתו הקשובה עצמית מפרקת ומדבקת והאור ריחף
והריח חזר והמים המלטפים עברו נקוו
והודו ונטפו וגדשו ושט ולו הסלע והכאב הגליד
והאור נשם ונגשם העור ונצטמררתי כולי
ונשכח המכאיב והניצן התבגר לפרח
לטפוני לטפוני מים
דיברו הסלע עם הפרח
והיה המגע מקום ונגע המקום ונגע המקום
והמקום היה מגע


bypilepile 15 May 2015 12:07 » 15 May 2015 12:07
tags:

~~Page's End!~~ Ignore ads by installing adblockplus.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License