16) השמיים קשים על ציפור על כובע והציפור אכן


השמיים קשים על ציפור על כובע והציפור אכן
מורגשת במיצי קיבת אדם אדם צווח מעל עץ את הזבל עם הדם הזבל עם הדם
והכרחיותם לרכושנות הקפטילסטית שתרגיש בלתי נמנעת
גם אם בלתי נסבלת אני אדם מגורש מגן מלאכותי מאוד
לא עדן ולא מלכות או מלאכים סביבי אנשים
מסתבכים בודדים בערבויות הדדיות של המכורים למסובבם
ערבויות זמניות ותכליתיות והציפור עפה מהכובע ממול
ואוכלי האדם אוכלים את עצמם
הדם עם הזבל נוטף
והשמים קשים והציפור חותכת
בשריקה ובהסכמה מלאה היא עוברת
לספר גם פה וגם מפה.


bypilepile 30 Jul 2015 11:50 » 30 Jul 2015 11:50
tags:

~~Page's End!~~ Ignore ads by installing adblockplus.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License