17) וכך הורה הפקיד


וכך הורה הפקיד
אני אגורש מכיוון ששהותי נוגדת את האינטרס
הגרמני אז מה היא
גר מה ניהיה בה
וממה ההיררכיה בה עשויה

מבובות אנוכיות תלויות
(בכדי) לקחת דאגה
ציבורית

ומה היא עושה
ביעילות כלכלית
בתחלואי האמונה הנצחית
בהדדיות צבועה ומוצפנת
בשקרי ערבות
באלימות חוזרת
בשגיעות מערכתיותה

משחדת ממשלות
לייצא להן נשק ומלחמה
לבזוז אוצרותיהן
ודרך הסכמי סחר חופשי להעביר את מוצריהן תוך כדי
חסימת מעבר אנשים ומידע

ובהתנדבותי מה אני עושה לה

איגוד מימי לפליטיה

my-case, 22.11.15

And so ordered the bureaucrat
I would be deported because my staying contradict the German interests
so what defines Germany
what immigrant become (Ger Ma Niheia)
and what its hierarchy is made of

hanged selfish dolls
(to) take care
publicly

and what it does
in its economic efficiency
in its eternal faith illnesses
in its hypocritical encrypted mutuality
in its falsified solidarities
in its repetitive aggressivity
in its systemic errorism

corrupting governments
to export them arms and war
to loot their treasures
and through free trade agreements deliver their products while
blocking movement of people and information

and voluntary what do I for it

liquid Union for its refugees


bypilepile 22 Aug 2015 10:29 » 05 Dec 2015 17:24
tags:

~~Page's End!~~ Ignore ads by installing adblockplus.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License