19) חדחג אין ואין אחד וזה הסתיו הנושר


חדחג אין ואין אחד וזה הסתיו הנושר
בעליו ההולך בנעלים פרומות סוכר
פזור חשמל מעונן והחול שצורח ביום
והצורך המעורפל והיופי החסר והקור
שפשוט מתרגל לעצמו
בהמון
גווני האדום


bypilepile 08 Oct 2015 18:23 » 08 Oct 2015 18:23
tags:

~~Page's End!~~ Ignore ads by installing adblockplus.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License