2) כשקור חותך חדרים חדרים בחברות אנשים האור רטוב


כשקור חותך חדרים חדרים בחברות אנשים האור רטוב
והאור הרטוב הוא העניין שבגוף
הבדידות יקרה
הביזבוז שבבידוד מפחיד ובהתפרדות הזו עדיין אפשר לגשת בגוף ולהמחק
בכדי להאסף שוב ושוב להזדמן למשכי הזדמנויות ולא למחזר רגע
גם כשאין לאן לחזור להזדמן כשעוד יש עם מי מתי ומה להשלים בכדי להשתלם
עדיין ושוב.


bypilepile 24 Sep 2013 15:05 » 24 Sep 2013 15:37
tags:

Included page "nav:footer" does not exist (create it now)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License