20) חלונות מתוקים ליקוקים אישונים גדולים


חלונות מתוקים ליקוקים אישונים גדולים
ועשבים רכים
זקנים רטובים ובשרים עדינים ילדים גדולים
וראויים אלו שאינם והשקופים
חיים מימיים
בכלכת המניפולציה וההטעיה
הפולטיקה של המיוחסים
חומות השכחה הצרופה הנתק
וההתמכרויות עם המוכר וסוכר
הסיפור שלא נגמר המתקצר וקצר הקנוי
והממכר ניגודיו והתנגדויותיו
משכיו התמשכויותיו והנמשכויות
איתו ואליו אני דגים ואנחנו קרים
על סנפירים מדדים
יוצאים מתווספים מתנשפים מתיבשים מתישבים ומתקרבים
והדמעות עם הנרות עכשיו חמימים

Sweet windows licks large pupils
and soft grasses
Wet beards and delicate meats Older children
being deserved, those who do not and the transparent ones
Aquatic life
in the economy of manipulation and deception
The politic of the privileged
The walls of sheer forgetfulness The disconnect
and the addictions with the familiar and the sugar of
never ending story being shortenedfamiliar and short The purchased
and the selling its contrasts and objections
continuing durations and the attractions
with it and to it I am fishes and we are cold
on flippers hobble
and we are outing gathering panting getting dry and sitting getting closure
and the tears with the candles are now warm


bypilepile 23 Oct 2015 10:24 » 23 Oct 2015 11:48
tags:

~~Page's End!~~ Ignore ads by installing adblockplus.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License