22) בואי אלי אש נר קטנטנה את


בואי אלי אש נר קטנטנה את
עם אלופי אלוהי הדם האוהבים רק לרגע בואי
עם אנשי אש יודעי החום עם יופי זעתם
במדינת משטרה בסידרי רכוש ונקם
בהכרח הרווח ומחסור הרווחה
בואי בי אש את הידע ואני האישון המנוחה והגוף
בואי לי חום ובואי בחום אלי אש נר קטנטנה
הראי וראי את הרעבים לצד ערמות זבל המיוחסים
בפוליטיקות הסתר אלימותם להנצחת קביעותם בזמניותם
בואי
בי אש
את הידע
ואני האישון
המנוחה והגוף.


bypilepile 07 Dec 2015 00:29 » 07 Dec 2015 00:29
tags:

~~Page's End!~~ Ignore ads by installing adblockplus.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License