24) הי אתה מאיפה אתה בא


הי אתה מאיפה אתה בא
לא זוכר
ואהבה זוכר
היית נוטף פעם היית כולך
אהבה מתי
מזמן לא זוכר וכשאפסק רק הרגליי יפסקו
אשר היני ואשר הייתי ממשיך אחרת בסובב
ולאן אתה בא
אל מקום בו אנשים כמו אלים
במחשבה על דברים זורעים אור
מקום בו במשך האור בדברים גדלים הדברים
אהבה זוכר כשהיינו הדברים
שביחד גדלים
והיה המגע
מקום


bypilepile 20 Apr 2016 10:54 » 20 Apr 2016 10:54
tags:

~~Page's End!~~ Ignore ads by installing adblockplus.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License