25) הפוליטיקה של המיוחסים רוצה


הפוליטיקה של המיוחסים נוצרת לרוממם היא רוצה
שתכבד את יתרותם עם הצורך אשר חיוני להם יותר
ועל כן ילקח מהאחרים
הפוליטיקה של המיוחסים מדברת
ויש לה סמלים ושפה
נסגדים ומוצפנים היא מדברת להמונים
אחרת והיא דורשת בכל ערוץ אפשרי
מה עכשיו
היא רוצה ומה היא עושה
כמה הרס היא מצריכה
ולכמה זמן?


bypilepile 26 Apr 2016 16:12 » 26 Apr 2016 16:12
tags:

~~Page's End!~~ Ignore ads by installing adblockplus.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License