27) תמיד שלום בן אדם


תמיד שלום בן אדם
לא רק בשבת
ולא לי אתה אח
להיות בן אדם זה הכי הכי
לא כל האנשים בני אדם
תמיד שלום בן אדם
האם זהות תיחום מי מוכן
להיות מוכל למי צורך
ההכלה ומתחמי הזהויות
ומדוע להעלם להסתיר ולסתור
ולזרום או להנגד אם לא בכדי להזדכך בזכויות
ייתרות פרוסות פרוסות
כפרות מסומנות בשביל
להיות בהספקות היותר שוות
וישנם גם הסמלים המסלולים הסימליות
החינוך הממומן לצורכי אילוף מיתון ושאר מצבי תיגוב
וישנן הזהויות הפשיסטיות הרדודות אך מסומלות
אבל זו ההזדהות שנושאת זיכרון משותף
תמיד שלום בן אדם
ההזדהות מימית
בזרימותיה והנגדותיה
ההזדהות מצויה בדיוק באי התיחום
שם היא נוצרת ועל כן על כל גבול היא נולדת
ומעצמה ומבחירה היא באה
גם ואפילו מבעד לתופי מלחמה
הזדהות נוספת ואחרת
מופיעה נשמרת ונדבקת
ולא רק דביקה מאולצת
ונוטפת זיעה
כשיתוף האחים
בשנאת האחר
שיתוף האחים במילכוד המדבק מהפחד
להיות מסומן
כאחר
תמיד
שלום בן אדם


bypilepile 01 Jul 2016 15:15 » 01 Jul 2016 15:15
tags:

~~Page's End!~~ Ignore ads by installing adblockplus.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License