3) מבלי לשפר לקבל מבלי להעלם לחכות מבלי להשלים להיות טיפת ים


מבלי לשפר לקבל מבלי להעלם לחכות מבלי להשלים
להיות טיפת ים מתנודדת ונדחפת בתדרים וכוונים משונים ומשלימים
להיות נרחף בהם חסר משא ונקווה מה שנשאר ועובר
שחודר ואז לחזור להיות עובר ומאז לינוק וללא הפסקה להתמלא
בכל
להיות עכשיו
כי עכשיו לעכשיו הכל והכל צר עכשיו והכל רטוב
מרגיע וטוב.


bypilepile 24 Nov 2013 11:12 » 24 Nov 2013 11:16
tags:

Included page "nav:footer" does not exist (create it now)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License