30) הנה העלים שהיינו נושרים ושקטים


הנה העלים שהיינו נושרים ושקטים
כשהייתי צעיר הייתי פה מתחבר ועובר
עכשיו אני מחבר ומתעבר הזורם
זורם משהו אל משהו אחר
חתוללילה מלקט העצים הכביש צרצרים עטלפים
והמרצפות ששונו עם חלוף ראשי הערים וגם הכלבים
השתנו והוקפו בסורגי רציפות משרגית
של אלימות ועיפות או תשוקה ומיאוס
המטוטלת אשר לא משלימה מעגל
ספירל שנתקע הזמן
שלאט עוצר
הסוף שמגיע נוגע ומרגיע כשהצב מתהפך
ושוב מתהלך והעורב שיורד אוהב
ועדיו עדיין


bypilepile 10 Oct 2016 01:30 » 10 Oct 2016 01:30
tags:

~~Page's End!~~ Ignore ads by installing adblockplus.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License