31) בן זונה היופי והכחמה על אחת כמה וכמה


בן זונה היופי והחוכמה על אחת כמה וכמה
היא הסרסור היא הזונה של הכל
אבל היופי בן זונה
יכול לאצור בתוכו אור
יכול להכיל הכל
בשם חי
קרא לדבר אמר האב שיהיה השם
חי
והאם הוא קטן הוא קטן
הבן בן זונה היופי
ודי

אימי נוחי
נוח גם אבי
כי גואל המוות הנח בינהם
אנוח גם אני ב(י)נהם
כי גרושים ואבודים
יערות
פועלם ביערות אהבתם

Son of a bitch is the beauty and the wisdom, all the more so
is the pimp, the prostitute of all, but the beauty,
son of a bitch, can treasure light in it, can contain everything
by a living name
call the thing
said the father
let a name become alive
and the mother, he is small, he is small, the son, son of a bitch
is the beauty and enough.

Mommy rest rest daddy too
because redeemer is the death resting between you two
because divorced and lost are the forests of your works
in the forests of your love.


bypilepile 24 Oct 2016 20:33 » 07 Sep 2018 18:34
tags:

~~Page's End!~~ Ignore ads by installing ublock.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License