38) המלודרמה של אבק אבק שמרגיש זהב האבק המחויב


המלודרמה של אבק אבק
שמרגיש זהב האבק המחויב
להיות סקסי חפיץ ונדבק
כמחלה אבק החי
דק בדביקותו
באחרים מלודרמה גורלית גרמנית
נשטפת ושוטפת בקביעות כחול בחול
רק בכדי לא להשפט


bypilepile 31 May 2017 21:14 » 31 May 2017 21:14
tags:

~~Page's End!~~ Ignore ads by installing adblockplus.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License