48) מדינה זה לא בית ולא מבצר אכן אנשים הורגים ונהרגים בשל זהותם ובדתיותם אבל עדיין עם זה לא משפחה ומשפחה לעולם


מדינה זה לא בית ולא מבצר
אכן אנשים הורגים ונהרגים בשל זהותם ובדתיותם
אבל עדיין עם זה לא משפחה ומשפחה לעולם
כבר לא תיהיה עם
מנהיגה זו לא אם
מנהיג זה לא אב
ואחי יוסף זרקו אותו לבור
להרוג זה לא סקסי
הקודש זה רק
הרגל
חברתי
מועלה
אמונה זה סוג קשר נוסף
והעולם כולו גשרים צרים מפותלים מאוד
גשרים על גשרים בלי סוף
ועדין ושברירי העולם
והמביטים אכן רואים ועוברים
אך המבטיחים נצח שורפים גשרים לא נראים וסופם בהרגלם החבוי
להסיט ולצלול
הדת חוזרת וכותשת בטקסיה וסמליה
דת היא אמונה תועלתנית
למימוש הזדהות עם או כנגד
השלטון והכתישה מכאנית וגודשת וכבר אפילו ללא איזו הפנמה חברתית
אז זהו עכשיו בא לי להקיא להתנקות להרפא ולהתארגן בחוץ


bypilepile 18 Apr 2018 23:28 » 18 Apr 2018 23:28
tags:

~~Page's End!~~ Ignore ads by installing ublock.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License