49) שקר מפקדי הלוחמים ממיתם והלוחמים מאמינים ההזיה הקבוצתית משנה את קני המידה המשנים את מצבי הקיצון


שקר מפקדי הלוחמים ממיתם
והלוחמים מאמינים ההזיה הקבוצתית
משנה את קני המידה המשנים את מצבי הקיצון
עד שהמציאות מתייחדת
אחרת כך שאחרת תהיה המציאות מובחנת
מאשר אינה
לנו או להם
וההרגל החדש יתפש הכרחי טבעי או קדוש
במלחמת תרבויות גזענית נבובה ופוסט טראומטית
מהאלף הקודמת בהעלת גירה המרוממת נשק
ונקיונו וריחוק וסמלים למרות שאין אדם לא חוקי ואין עם נעלה מעם
תוך שימוש במתמטיקה של עיוות בכלכלת הטעיה
של שוויי ערכים בשינוי קני מידה בהזיות קבוצתיות
על ידי השחדת שומרי הסף בדמוקרטיות ייצוגית אשר לא מייצגות
את הלא בוחרים והבוחרים שלא בשליטים שהם הרוב המדוכא תחת
משילות השליטים המבססת ומבוססת פחד וסיכול תוך נישול ותוך
חסימת ביקורת
העיתון המשפט הפרלמנט והפרט
וקודם כל על ידי אי כיבוד הפרטיות


bypilepile 01 May 2018 00:19 » 02 May 2018 09:12
tags:

~~Page's End!~~ Ignore ads by installing ublock.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License