52) שמש היא פצע


שמש היא פצע
כבר לא רואים
בשמיים אין מכילים
צעקתה חולה
ומרה והמיים לא נקיים זולגים שקטים
העתיד מתפוצץ
והזמן מתפקע מבפנים בפנים
זמן נח חיים מתהפכים
הריונות לילדים אבודים
שוטרים מפגינים
כוחם משפילים משקרים
וזורמים לא מבינים
השמש היא פצע צלקת בפנים הרואות
לא משנה כמה אני אוכל
עדיין אני בוכה אנחנו יוצאים
העככברים נושכים
שמש היא פצע

The sun is a wound
can no longer see
in the sky
can no longer contain
and her scream is sick
and bitter, the water is
dirty, dripping and quiet,
the future is exploding
and the time is bursting from within
the time rests and restless are livings
pregnancies for lost children
policemen demonstrating their power humiliating, laying
and streams without understanding
the sun is a wound scar in the face that still see
no matter how much I eat
still I'm crying
and we go out
the mice bite
the sun
is a wound.


bypilepile 03 Aug 2018 20:46 » 07 Sep 2018 18:29
tags:

~~Page's End!~~ Ignore ads by installing ublock.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License