53) מים עולים רכים האור גלי


מים עולים רכים האור גלי
הבטון שמבין רועש ריקמת שברים
והריקמה פורחת הנסוגים חוזרים
ואני חולה ומפחד מאהבה
הרוח מעיפה האש שהתפזרה
וליטוף האוויר המגיע שמרגיע
המגע הוא מקום הרגע המושא החסר שמרגיע
אהבתי את אבי בו התביישתי תמיד אחריו כיסיתי עד שברחתי
אכן הייתי מהאנשים המשרתים זהויות בדויותם בבדידותם להשרדותם
זחל כאן ועכשיו רוקד על הדף הזה ומאז זהויות דברים וזהויות בני אדם
לי נשארו ונשארים רק אלו אשר על פי פועלם


bypilepile 16 Aug 2018 22:54 » 16 Aug 2018 22:54
tags:

~~Page's End!~~ Ignore ads by installing ublock.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License