54) בלפגוש את אותם קירות הבעיה היא בלראות אותי בקירות הבדידות


בלפגוש את אותם קירות הבעיה היא בלראות אותי
בקירות הבדידות
חבויה בהרגליה התקפלות הבעיה היא בלמצוא אותי
בהרגליה בחתירה
אל אותו מימוש בחזרה על הרגלים במפגש עם אותם קירות
אני יוצא מדעתי מחפש את השלם שואל
האם השלם אותו שלם ויוצא מביתי לראות
עיניים לחות ורואות עיניים נוגעות להשתלם
בלא עצמי
אני האחר
אשר נילד
איתכן ואיתכם
שוב


bypilepile 04 Oct 2018 17:46 » 04 Oct 2018 17:46
tags:

~~Page's End!~~ Ignore ads by installing ublock.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License