59) הסוסים הטרוינים זנותיים מהופנתים והזונות הסוס טרואניות מהופנתות


הסוסים הטרוינים זנותיים מהופנתים והזונות הסוס טרואניות מהופנתות
המטוטלת מקולקלת מהפנתת
אילוף באילוץ כחיוב מילולי סף השבירה
הכלה סגירה ובחירת הבריחה האדום רועד
בין כחול וצהוב כואב התשלום הצריכה
והחוב בשקט תיקתוק הזמן נע לאחור
שפה היא כלי להכיל ולהעביר בינינו את כל מה שהננו
והשפות מתפוררות בדיבור החדש שמתחדש
ומרודד שפות לחסר עד אין
משמעות
כמו שנכתב ב1984 שנכתב ב1948
אני זוכר את הדפים שכתבתי דפים פזורים
בין מדינות שונות בחבילות כבדות
מאז שברחתי
עדיין מחפש חדר
ועדיין הוורד מתייבש
על השולחן בחום


bypilepile 06 Jan 2019 00:27 » 06 Jan 2019 00:27
tags:

~~Page's End!~~ Ignore ads by installing ublock.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License