61) העץ הגדוע הגליד והוא מצל התקווה חוזרת הטראומה מתפזרת מפנימו של האחר


העץ הגדוע הגליד והוא מצל
התקווה חוזרת הטראומה מתפזרת
הנהר אחרי שנים מתמסלל
אחרת עם זכרון שחוזר
אל אותו רחוב עם אותו מגע
ועם סוד האור הלילה המון
הנרות נמתק יותר
ובאותו מקום מקבלים הצלילים
קצב משתנה התקווה חוזרת
ערומה ומתפלשת ומתלבשת
ושב הקצב עם אור
מפנימו של האחר מפנימו של האחר הסוד
גלוי ומשותף הכוח זורם יותר והמגע מקום
היינו טיפות תמיד טיפות הננו וכטיפות הזכרונות
באים מפנימי האחרים שאנחנו ואיתנו והזכרונות
אותנו מזרימים כי אכן שב הקצב עם האור
והעץ הגדוע הגליד וגדל והוא מצל והתקווה חוזרת
מפנימו של האחר


bypilepile 14 Feb 2019 02:43 » 14 Feb 2019 02:43
tags:

~~Page's End!~~ Ignore ads by installing ublock.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License