62) דיוקן עצמי


מחזורי יעיל ורגעי אך לא מועיל להאשים אחרים
בגלים דרמטיים קצרים וממכרים אך פשוט
ואיטי וממוקד מאוד ללמוד מחדש מטעותי מרגיע
ערומי בחול ומהחול צמיחתי אבי היה קובר
עצמו בטעותיו עם סובביו ברעל וכאב טרופו לכסות
יללות אל לילות
אטימות לילות
אל יללות
מגע לא נעים
ללא יחס
העץ הגדוע
שוב מצמיח עלים בגלים
ארוכים שקטים ומשחררים
טוב לנשום לנוח טוב העצב וטוב להשתחרר
ממקצב תיגובי טוב העצב החש שצומח מפנימי
לשתות מים מחממים היות צמחוני היות אני
מפנימם של האחרים להיות השינוי הבא מהחסר
גם עם ייחוס אל האין היות צומח ופתוח שואל ועונה.


bypilepile 22 Feb 2019 14:43 » 22 Feb 2019 14:43
tags:

~~Page's End!~~ Ignore ads by installing ublock.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License