64) התקווה חוזרת - hope is back #HopeIsBack


זר זריזות וזמימות הזהות והזרות הזרימות במגע
חיבה רצון וחיבוק - התקווה חוזרת
וצריך אומץ רב בכדי לקבלה
כשכל כך נורא עכשיו בזמן הפרידה
עם זימון לחזור התקווה חוזרת
המטוטלת נקרעה והשעונים המקצבים זמן התבלבלו
ויצאנו עם השעונים ובאנו מהמכאניות הטכנית
המפרידה וכופה עצמה בנו יצאנו
מהמכוניות ועצרנו לחיבוק חיבה ורצון
וניראנו וזרמנו וזכרנו ובאנו למקום אחד
להקוות לראות
להראות לגעת
ולחבק ולשאת
תקווה חוזרת

A wreath of quickness and conspiring identity and foreignness
flowing in a touch affection willingness and a hug - hope is back
and it takes a lot of courage to accept her
now when it is so terrible in time of separation
with an invitation to return hope is back
the pendulum has torn
and the allocating time clocks gut confused
and we went out with the clocks and came out from the technical machinery
that separate and force herself in us we went out of the cars and stoped
for a hug and affection and a will
and we were watched and flowing and remembering and we came to one place
to be formed to see to show to touch and hug while lifting this
hope is back


bypilepile 21 Mar 2019 10:24 » 06 May 2019 15:51
tags:

~~Page's End!~~ Ignore ads by installing ublock.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License