65) הכרה נובעת מהחוזר ואין נושא לבשורה אין החזר לתמורה וללא שם הפתיחות הזו היא גשר בו אצא ואחזור עם עונות השנה


הכרה נובעת מהחוזר ואין נושא
לבשורה אין החזר לתמורה וללא שם
הפתיחות הזו היא גשר בו אצא ואחזור
עם עונות השנה מוכרים הדברים
על פי חזרתם איתם או נגדם ועם שאלות
העם מי ומה זורמת החזרה הבאה
ונזכרים הדברים הבאים ומתחילה הכרתם שוב
בפתיחות למנעד החוזר במיקצבו השונה ונלמד
על גשרים צרים מאוד גשרים על גשרים בלי סוף
לא לפחד ולנשום מבלי לבלבל קנאה באהבה
הנמשכת
בכל העולם
כולו כי עיקר
מופרד משאינו רק לרגע וגבוהה עד פיצוץ האנרגיה
לכלוא אנרגיה כי ריגעית
הבושה האשמה הקינאה וריגעי הנקם
והזדהות מולם ואיתם מייצרת בעיות לא אישיות ולא פתירות
עם טרף טרוף פחד האדם בכלאו שוב ושוב לזרום וגם לתת
לזמן לישון


bypilepile 30 Mar 2019 13:43 » 30 Mar 2019 13:43
tags:

~~Page's End!~~ Ignore ads by installing ublock.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License