69) האלוהים אותם אתם דוברים רבים כי אלילים האלוהים רבים


האלוהים אותם אתם דוברים רבים כי אלילים האלוהים רבים
הייה הווה הייה אוהב הווה הייה הגיוון ואל הגיוון
הזה התכוון הווה אוהב ומתכוון הייה
ואת המטמטמים המטמיעים בחנופות שוטים ועקרבים הסב
כי החור הגזעני השחור בלע
בתודעתם את מודעתם כי אין למדניתם אם
ומי שדחף לבור את יוסף היו אחיו
אני מתנתק מהקוראים אליי אחי
כי רק מקיום האחר מתקיים האני


bypilepile 02 Sep 2019 18:59 » 02 Sep 2019 18:59
tags:

~~Page's End!~~ Ignore ads by installing ublock.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License