71) באיך מה ולמה בואו ניפעל מעצמנו ונפעיל את עצמנו בגיוונינו בהתרחבות התכללותינו


באיך מה ולמה בואו ניפעל
מעצמנו ונפעיל את עצמנו
בגיוונינו בהתרחבות התכללותינו
לו שפת הספר הראשון לאחד את מכלול האלים היתה פחות קלוקלת
היה היום הראשון בספר אמור כך
בראשית בראו האלוהים את השמיים ואת הארץ והארץ היתה תוהוו ובהו
וחושך על פני תהום ורוח האלוהים מרחפת על פני המים ויאמרו האלוהים יהי אור
ויהי אור ויראו האלוהים את האור
כי טוב ויבדילו האלוהים בין האור ובין החושך
ויקראו האלוהים לאור יום ולחושך קראו לילה
ויהי ערב ויהי בוקר
יום אחד
ומשמעות הספר אז היתה על אופני התתמזגות הרבים
בשפתם מציאותם והתמצאותם
ולו פחות קלוקלת היתה שפת מנסחי ומנכסי כוחות החברה
היו הם מודעים לכך שרק בתודעתם המדינה המיועדת רק
ליהודים יהודית כי אם למדינה אין ואם כל יהודי יהודיה
אך עדיין בולע החור הגזעני השחור
בשפתם הקלוקלת בתודעתם
את מודעתם
ואכן כן פיראית פיראית הרוח
הקיים הקיים גם מתקיים
והאני רק מתקיים ביחס ישר לקיום האחר וכך
כשיש יותר אני יש יותר אחר בהתבלטות
כשיש פחות או יותר אני יש פחות או יותר אחר בהתלבטות
עד אין אני כשאין אחר באחידותנו כשזהים אני והאחר בהתבטלות
כי הדומה מצד השונה פשוט שונה כמוהו אך מצד הדומה השונה
הוא זה אשר לא כמוהו
ומכאן בשל שלילתה
הדומות
כל כך אלימה
בהתכללותה במושגי אחידותה
כמו שכבר לוינס הראה


bypilepile 14 Sep 2019 16:44 » 14 Sep 2019 16:44
tags:

~~Page's End!~~ Ignore ads by installing ublock.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License