72) התחלתי לבכות לראות ולבכות באור הנרות להשתוות


האבנים קרות סביבי אלימות מצטברת בי
התחלתי לבכות לראות ולבכות באור הנרות להשתוות
עם החופשיים להיות עם מספיק זמן לעשות את מה שאנחנו רוצים ויצאנו
עם עבר מוצאנו והווה פעולתנו יחד עם התגובות להן אל עתיד זכותנו וחובתנו
ומצאנו המון היגיון מוטה ומטעה עם תחביר שגוי הנקבעים כתנאי הכרחי
למוליכים שולל להתמצאויות דתיות-חברתיות ממוסגרות סגורות וממוסדות דרך
הנצחת סחרירי חסם החזרה להתמצאות בנוכח והתחלנו להראות לשנות
ולהשתנות ולמדנו את הכח המרפא בנדידה המועילה בין
הקבוצות השיוויוניות אשר איתן הזדהנו
ונהינו ציפורים ועברו המוצאים ובינינו הבנו
שהזדהות בקבוצות לא שיוויוניות היא רק של התפקיד המשפחתי הקדום
עם המעמד הקבוצתי הנוכח אשר אצלנו נשאר זמני האבנים במאי חמות
ובמאי היינו חותכים את המדרכות באולרים
ועצרנו משטרות ונהיינו חוקיים וכך מאז כבר לא הצטרכנו
משטרות כל כך רעשניות אלימות שתלטניות וחזקות כי החוקים
היו בעדנו ופחות אלימים בקבוצות השיוויונייות בינהן היינו
בנדידות מועילות


bypilepile 03 Oct 2019 02:17 » 03 Oct 2019 02:17
tags:

~~Page's End!~~ Ignore ads by installing ublock.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License