73) כי מנצחים אצלנו לוקחים רק את חלקם היחסי


לאנשים הנהיים טיפשיים יותר
בסביבתם החכמה עוד יותר
רעיונות הם הדבר הזול
זילות רעיונותיהם מנפחת
את בועתם בתחליפיי הכסף
ועם עבודת צוות מגפתם
עד מותם
בנפילתם כי הנצחון רגעי וחזות
ההצלחה וההצלחה חזות הכל והכל
בדרמתיות כפייתית צינית צייתנית
והרסנית בכלכלתם במקומות המשיחיים
בהם המנצח לוקח הכל
בשתלטנותם המחוררת בה
אנחנו הטיפות
זורמים ונזרום
כי מנצחים אצלנו לוקחים
רק את חלקם היחסי.

For the people becoming stupiter
in their smarter environment
ideas are the cheap thing,
the cheapness of their ideas inflats
their bubble of money replacements and
with teamwork they become epidemic until their death
in their falling because victory
is only momentary and is the face of success and success is
the face of everything and everything is made dramatic,
obedient, cynical, destructive and compulsive in their economy
in the messianic places in which the winner takes it all
in their porous domination we are the drops
flowing and will flow because winner in us take
only their relative share.


bypilepile 04 Dec 2019 01:20 » 04 Dec 2019 11:36
tags:

~~Page's End!~~ Ignore ads by installing ublock.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License