74) למפיה העולמית השלטת יש מספיק אמצעים ופחדים בכדי להרוס


למפיה העולמית השלטת יש מספיק אמצעים ופחדים בכדי להרוס
את העולם הזה
ואכן היא הורסת היא מייצרת ומייסרת חוב ואויבים ומלהטת
את העולם בפחממנים
ואז היא מציירת לנו לייצנים
כשהיא המחוקקת המתקנת שוב ושוב תקנים יעלים וסותרים
וכך הפחד נוזל
ופושט והפחד ליבה לוכדת אותנו בעיסת השרותים המשרתים
רק אותם את המפיה העולמית השלטת
ולו יכולנו היינו מתהפכים עליה אבל כיצד
כשאנחנו כך נצרבים נדבקים וזורמים כמשקולות
בעיסת ליבת הגיבובים היומיומית הזו
איך נתגבש
לרצון מועיל
שגם עושה מעשה?


bypilepile 23 Dec 2019 23:56 » 03 Jan 2020 23:58
tags:

~~Page's End!~~ Ignore ads by installing ublock.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License