76) עוד לפני בראשית היינו והיה אנחנו וביחד


עוד לפני בראשית היינו והיה אנחנו וביחד
בראנו את הזמן המרחב והחומר בהם
לעבור ולשים דברים לעגן סביבם
דברים נוספים בדיבורנו בו
הסתרנו את מעשיי בריאתנו
כשאמרנו ששמנו אלוהים
והבדלנו בין שלילות הלא מהאין
אשר מחוץ למערכת יחוסנו
ולפני שהיה אנחנו היינו מבולבלים
והזדהנו להתמצאותנו וכך בהזדהותנו דברנו
בראשית בראו
האלוהים את השמיים ואת הארץ והארץ הייתה תוהו ובוהו
וחושך על-פני תהום ורוח האלוהים מרחפת על-פני המים
ויאמרו האלוהים יהי אור
ויהי-אור ויראו האלוהים את האור כי טוב
ויבדלו האלוהים בין האור ובין החושך
ויקראו האלוהים לאור יום ולחושך קראו לילה
ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד ואז בוראי התהום והחושך
בכדי לרדות בנו התיכו אותנו לאחדות
ובכור זהותנו לצימצום התכללותינו
עשו להם אותנו זהות
ולהרדימנו בראו לדברנו עיוות
כך
בראו להם היה ברא
אמרו להם היה אמר
ראו להם היה ראה
וקראו להם היה קרא.


bypilepile 10 Jan 2020 17:12 » 10 Jan 2020 17:12
tags:

~~Page's End!~~ Ignore ads by installing ublock.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License