77) בתוקף או בהסכמה לשגרת הסתירה הפנימית


בתוקף או בהסכמה לשגרת הסתירה הפנימית
מתווצרת ההתנתקות בה אנחנו נקראים כולנו אז כולנו
מתאחדים להבדל לפנים מכם לפני שנבדל מהם ובכן בדיוק כך
אנחנו חוזרים ומלבישים את ערומנו
בסיפורים וכך אחרת
אנחנו מפשיטים
את האחרים
לביצוע האפליה


bypilepile 12 Jan 2020 13:01 » 12 Jan 2020 13:01
tags:

~~Page's End!~~ Ignore ads by installing ublock.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License