78) והיה הפיפי נתניהו ונתניהו היה פרעה וביגדו היה בני הבוגד


והיה הפיפי נתניהו ונתניהו היה פרעה
וביגדו היה בני הבוגד
ויאמרו הם נשבור גם את זה
והיה העם אשר את אתה ואני בו לא עמם ואמרנו נעבור
גם את זה
ויאמרו נשבור ואמרנו נעבור שוב ושוב עד
השליך פרעה את ביגדו
ושרנו כילדים המלך ערום


bypilepile 07 Apr 2020 16:52 » 07 Apr 2020 16:52
tags:

~~Page's End!~~ Ignore ads by installing ublock.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License