80) ורוח החיים בשקט על פני המוות שותה אור ומים


ורוח החיים בשקט על פני המוות שותה אור ומים
מיעוט סוחרי נדלן
ייצרני וסוחרי נשק סמים
וסייבר פולשני
מקדשי שנאה
רואה בטבע מוות
בוצע בטבע מוות

ורוח החיים על פני המוות
בשקט שותה אור ומים בדמעות הזמן
הינו טיפות אגם
חם ובא שוב האור
וידענו והעברנו בינינו
את הטוב ומאז טובים החיים בשקט
על פני המוות גם לנו וגם איתנו

ורוחות רפאים המה מה שתגידנה
כה יהי שקר המלך ומלך השקר
משיח השקר ושקר המשיח
המדיח
רוחות רפאים המה
אנשים ריקים
ונשים שומרות שקר
בעוד יום ללא חוויה
ילדים בני עשר לומדים רובים ומאבדים צלם אנוש רוחות רפאים המה

ורוח החיים בשקט על פני המוות שותה אור ומים


bypilepile 17 May 2021 09:47 » 17 May 2021 11:26
tags:

~~Page's End!~~ Ignore ads by installing ublock.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License