81) ארץ מכוערת ועשירה ארץ עשיריה ארץ צייתנים חיילים ותעשיית הכפייה


ארץ מכוערת ועשירה ארץ עשיריה
ארץ צייתנים חיילים ותעשיית הכפייה
ארץ תעשיית הנשק והמלחמה
ארץ חולים חולה הארורים הממררים במסכה
אין בה חמלה
ארץ שוטרים ואחיות
רוע הלשון ולב המדון
מבלי להבין ומבלי להרגיש
ארץ הפקודות ועבור
מה לי לך או בך ארץ השקר את השקר לנצח מנצח בך
למה לי להאמין לאנשייך הכופים פצע בפנים
לאנשים אחרים
אנשי מסכה שמעו טוב
לי תשלום הקנס
מעכשיו לעולם
וגם כשבהכרח אנשי המסכה אלבש מסכה
לכשאראה אישה או איש במסכה
אזכור את השיטה
המגולמת בשוטרת הפולשת עם אקדח
למקום סגור אשר בו הוסתרה מצלמה
לקנוס להפחיד להכריח ללבוש
את שקר המסכות הזה
בכדי להטחן אחר כך שוב ושוב
בהזרקות


bypilepile 17 Aug 2021 00:23 » 17 Aug 2021 00:23
tags:

~~Page's End!~~ Ignore ads by installing ublock.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License